Ekonomi och budget för kursomgång

Regionala utbildningsgruppen eller annan uppdragsgivare kommunicerar rutiner för ekonomihantering med sina respektive kursteam. I korthet handlar det om att kursbudgeten måste godkännas av uppdragsgivaren, att kostnader ska följas upp och att rutiner för utläggsredovisning följs.

Dokument

Budgetmall för kursomgång

Uppdaterad 2023-10-01

Utläggsredovisning

Uppdateras löpande av ekonomiavdelningen.

Resepolicy