Kurskatalogen och Scoutnet

Kurskatalogen på Scouternas folkhögskolas hemsida är ihopkopplad med Scoutnet. All information om en kursomgång samt dess administration sköts enbart genom Scoutnet. Det innebär att all information bara behöver redigeras på ett ställe. Ledarskapsöns utbildningar för scoutledare och scouter syns även i kalendern på Scouternas hemsida.

Öppna ansökan tilll ny kursomgång i Scoutnet & kurskatalogen

När ett kursteam i dialog med en utbildningsgrupp bestämt att en kurs blir av ska den läggas in i Scoutnet. Detta görs av en ansvarig i den utbildningsgrupp som ansvarar för kursen och er som kursteam.  När kursomgången finns i Socutnet så kommer den också att publiceras i vår Kurskatalog.

 

 

Scoutnetsupport och guide

Alla instruktioner för att använda Scoutnet som utbildningsgrupp, ideell administratör, eller del av kursteam finns samlade på sidan för Scoutsupport. Du behöver inte logga in för att ta del av instruktionerna.

Några viktiga delar

Som utbildningsgrupp eller kontaktperson åt kursteam förväntas du ha läst igenom guiden och återkomma till relevanta delar vid behov. Som kursansvarig, kursteam och utbildare är det bra att ha kollat övergripande på guiden inför er kursomgång. Några saker är särskilt viktiga att göra enligt rutiner, för att det ska bli rätt i rapportering, i Scoutnet-statistik och kurskatalog. De viktigaste är länkade nedan.

Uppdatera fotot i din Scoutnet-profil

Administratörsroller kopplade till kursomgång

Avsluta och slutrapportera kurs

KONTAKT & STÖD

Det är utbildningsgrupperna som ansvarar för att våra regionala och nationella utbildningar genomförs i enlighet med våra gällande rutiner. Behöver ni som kursteam stöd och hjälp, kontakta den aktuella utbildningsgruppen.