Kurskatalogen och Scoutnet

Kurskatalogen på Scouternas folkhögskolas hemsida är ihopkopplad med Scoutnet. All information om en kursomgång samt dess administration sköts enbart genom Scoutnet. Det innebär att all information bara behöver redigeras på ett ställe. Ledarskapsöns utbildningar för scoutledare och scouter syns även i kalendern på Scouternas hemsida.

Formulär för ny kursomgång

När ett kursteam i dialog med utbildningsgrupp/kontaktperson bestämt att en kurs blir av kan detta formulär fyllas i. Syftet är att samla information om en kursomgång för att underlätta administration för både administratör och kursteam.

Formuläret behöver inte användas, om ni hellre kommunicerar på annat sätt.

Scoutnetsupport och guide

Alla instruktioner för att använda Scoutnet som utbildningsgrupp, ideell administratör, eller del av kursteam finns samlade på sidan för Scoutsupport. Du behöver inte logga in för att ta del av instruktionerna.

Några viktiga delar

Som utbildningsgrupp eller kontaktperson åt kursteam förväntas du ha läst igenom guiden och återkomma till relevanta delar vid behov. Som kursansvarig, kursteam och utbildare är det bra att ha kollat övergripande på guiden inför er kursomgång. Några saker är särskilt viktiga att göra enligt rutiner, för att det ska bli rätt i rapportering, i Scoutnet-statistik och kurskatalog. De viktigaste är länkade nedan.

Uppdatera fotot i din Scoutnet-profil

Administratörsroller kopplade till kursomgång

Avsluta och slutrapportera kurs

Kontakt och stöd

Linnea Hansson Henne

Tjänstledig

linnea.hansson.henne@scouterna.se-

Samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar

Samordnare för utbildningsgrupper inom scoututbildningar