Våra ideella arbetsgrupper

Vad gör en ideell arbetsgrupp?

På Scouternas folkhögskola har vi ett antal olika ideella arbetsgrupper. Grupperna jobbar alla med våra scoututbildningar på Ledarskapsön på olika sätt. Några av grupperna har i uppdrag att planera och genomföra våra utbildningar och andra har i uppdrag att driva en del av våra utvecklingsområden framåt. Mer om grupperna lite längre ned på sidan.

Kontakta grupperna

Maila regionala utbildningsgruppen Stockholm

Maila regionala utbildningsgruppen Västra

Maila regionala utbildningsgruppen MittNorr

Maila regionala utbildningsgruppen Södra

Maila regionala utbildningsgruppen Östra

Maila Handledningsgruppen

Maila en arbetsgrupp för en nationell utbildning

De regionala utbildningsgrupperna

De regionala scoututbildningarna på Ledarskapsön planeras och genomfös av våra fem regionala utbildningsgrupper. Grupperna har äver till uppgift att rekrytera och engagera ideella utbildare till alla de kursteam som utbildar Sveriges alla scoutledare. Till regionala utbildningar räknas bland annat Leda scouting, Leda kår, Leda patrull, Redo för naturen, Ditt personliga ledarskap och Leda avdelning.

Arbetsgrupper för en nationell utbildning

Våra nationella utbildningar på Ledarskapsön samordnas av kursspecifika arbetsgrupper tillsammans med folkhögskolans Samordnare för utbildningsgrupper. Till nationell utbildning räknas bland annat Anpassat ledarskap, fördjupning, Friluftsledarutbildningar, Utbildning för utbildare och Treklöver Gilwell.

Nationella handledningsgruppen

Handledningsgruppen uppdrag är att ha ett övergripande ansvar över handledningarna på Ledarskapsöns utbildningar. Arbetet med att utveckla handledningarna ska säkerställa att våra ideella utbildare får ett gott stöd i att vara en del av folkhögskolans arbete med att vara i framkant av utvecklingen.

Anställda som jobbar med våra ideella grupper

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0856843257

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.