Profilutbildningar

Värdebaserat ledarskap kurs 3

Begreppet värdebaserat ledarskap är ett uttryck från scoutrörelsen som handlar om att leva som man lär, att stå upp för sina värderingar och agera utifrån dem i vardagens alla beslut som en god förebild. Förhoppningen med utbildningen är både att deltagare ska få nya kunskaper men också att de ska stärkas i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap. Vi tror på ett ledarskap baserat på medvetna värderingar och val.

4 okt 2024 - 13 apr 2025

Sista ansökningsdag 10 juli 2024

Region

Nationell

Plats

Kurslängd

Ett år

Ansökan är stängd

Om kursen

Värdebaserat ledarskap har tre obligatoriska moment som tillsammans utgör kursens helhet: kurshelger, hemuppgifter och mentorskap. Utbildningen är indelad i fyra kurshelger där vi går igenom olika teman som fördjupas under kursens gång.Inför varje utbildningshelg får du hemuppgifter att göra, både individuellt och i grupp. Mellan utbildningshelgerna ska du även träffa din mentor. Alla som slutför utbildningen får ett diplom av Kungen under en diplomceremoni. Deltagarna på utbildningen får även ett intyg utfärdat av Scouternas Folkhögskola.

Vi tror att alla deltagare på Värdebaserat ledarskap har potentialen att vara bra ledare. Kurstillfällena är upplevelsebaserade och bygger på deltagarnas och ledarnas erfarenheter, utifrån vissa genomgående teman. Dessa är bland annat: värderingar, inkludering & mångfald, kommunikation & feedback, grupprocesser, känslor & beteenden, samt att vara hållbar i sitt ledarskap. Utifrån dessa teman tränar deltagarna på ett antal färdigheter för att bli tryggare och mer självsäkra i sitt eget ledarskap.

 

Datum för kurs 3


Kurshelg 1:
4- 6 oktober
(fre morgon – sön eftermiddag)
Plats: Stockholmsområdet.

Kurshelg 2:
13-15 december
(fre morgon – sön eftermiddag)
Plats: Gilwell, Sparreholm (nära Flen i Södermanland).

Kurshelg 3:
21 – 23 februari
(fre morgon – sön eftermiddag)
Plats: Gilwell, Sparreholm (nära Flen i Södermanland).

Kurshelg 4:
10-13 april
(tors morgon – sön eftermiddag)
Plats: Stockholmsområdet.

Läs mer om utbildningen

Deltagare

Max antal deltagare:
24 st

Lägsta ålder för deltagare:
20 år

Högsta ålder för deltagare:
25 år

Adressuppgifter

Scouternas folkhögskola
Instrumentvägen 19
12653 Hägersten

Kostnader

5400 :-

Ansökan

Ansökan öppnar:
2024-06-27

Sista datum för ansökan till kursen:
2024-07-10

Kursansvarig

Imse Spragg Nilsson

Konceptutvecklare och Projektledare för Värdebaserat ledarskap

imse.spraggnilsson@scouterna.se 0856843241

Imse projektleder och utvecklar ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap.