Utveckla ditt ledarskap

Genom utbildning i ledarskap ger vi ger vi människor mod, makt och verktyg att utveckla både sig själva och vårt samhälle.

Vi utbildar för en bättre värld!

Våra utbildningar


Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver komplettera gymnasiet. Här läser du i din e...

Allmän kurs

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss ...

Scoutledarutbildningar

Våra profilkurser har ett starkt fokus på ledarskap och personlig utveckling. I övrigt varierar ...

Profilutbildningar

I våra webbutbildningar ger vi dig möjlighet att utvecklas och hitta nya verktyg som gör dig try...

Webbutbildningar

En modern folkhögskola

Scouternas folkhögskola välkomnar alla som vill utvecklas. Vi är en modern folkhögskola som bedriver mycket utbildning digitalt och på distans. Trots att det kan kännas tufft nu blickar vi framåt -  och kommer fortsätta genomföra utbildningar som ger människor mod, makt och verktyg att utveckla sig själva och sin omvärld.