Allmän kurs Distans

Gymnasiekompletterande utbildning på distans. Allmän kurs distans är en modern och flexibel utbildning. Vi har inga fysiska träffar men däremot träffas vi digitalt via vår lärplattform. Där följer du lärarnas undervisning och träffar övriga deltagare för gemensamma diskussioner, utbyta erfarenheter och lära känna varandra.

Lärarna har ständigt funnits tillgängliga, jag har fått svar och hjälp när jag har behövt och jag har även fått känna mig delaktig och viktig i deras ögon. Jag är supernöjd och kommer nog faktiskt sakna det här en gnutta.

DELTAGARE
Allmän kurs distans

Flexibelt lärande

Allmän kurs distans är en modern och flexibel utbildning. Genom vår lärplattform får du tillgång till lärarnas undervisning och studiestöd, dina digitala läromedel, diskussionsforum och interaktion med de andra deltagarna på kursen.

Hos oss är det inte viktigt hur dina tidigare prestationer har sett ut. Vi fokuserar istället på att du och dina färdigheter utvecklas. För att nå dit har vi engagerade lärare samt en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter som vi alla kan lära oss något av.

Praktisk information

Här kan du läsa mer om hur det går till att studera Allmän kurs på distans.

Studera på distans

Allmän kurs distans är en kurs på helfart där du kan befinna dig vart som helst men du studerar under dagtid utifrån ett schema. Vi har inga fysiska träffar men vi har gemensamma digitala träffar där du möter både lärare och andra deltagare på kursen. Vi förväntar oss att du deltar både på de digitala träffarna och är aktiv i diskussionsforum.

Via vår lärplattform får du enkelt tillgång till kursen, det material du behöver för dina studier och interaktion med dina lärare och övriga deltagare. Du får även tillgång till digitala läromedel.

När du studerar på distans läser du en stor del av kurserna tematiskt. Det innebär att du läser samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion tillsammans. I klassen AKD plus ingår även svenska 3 i tema. Ett tema löper över några veckor och ämnena blandas för att ge dig en helhetförståelse. Engelska och matematik läser du som separata kurser. I AKD bas läser du även svenska 1 och 2 som separata kurser.

På allmän kurs distans läser du ett paket av kurser, det gör att du inte kan välja bort enstaka kurser.

Mentor och stöd
Som deltagare på allmän kurs får du en mentor som har regelbunden uppföljning med dig och ger dig stöttning för att du ska klara dina studier. Du får även hjälp av dina lärare för att planera och klara dina studier. Du har också möjlighet att få studie- och yrkesvägledande samtal.

Krav för att kunna studera på distans

För att kunna studera allmän kurs distans krävs att du har tillgång till dator med kamera och mikrofon och internetuppkoppling samt en grundläggande datorvana. Du behöver även kunna delta på de digitala träffarna på dagtid samt kunna lägga ca 40 timmar i veckan på dina studier.

Studietid och behörighet

Studierna är på heltid, och vi förväntar oss att du studera ca 40 timmar i veckan. Kursens längd är 1-3 år. Beroende på hur mycket du har studerat tidigare kan du ha olika långt omfattningskrav (det vill säga antal år du behöver studera). Det krävs alltid minst 1 års studier för att du ska kunna få ett studieomdöme.

Målet för dina studier hos oss är att du ska få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet att söka till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Det kan även finnas möjlighet att läsa in vissa särskilda behörigheter, se kursutbudet nedan.

Två klasser
Allmän kurs distans är uppdelad i två klasser, AKD bas och AKD plus. Om du behöver grundläggande högskolebehörighet så går du först AKD bas 1-2 år och sen AKD plus eller endast AKD plus om du endast behöver ett läsår. Om du behöver grundläggande behörighet till yrkeshögskola går du endast AKD bas.

Studieplan
I samband med antagning skapar vi en studieplan där det framgår vilka ämnen just du ska läsa, och hur länge du beräknas studera hos oss. Under din studietid följer vi upp din studieplan regelbundet, och vid behov kan vi även uppdatera den. Har du frågor kring omfattning, behörigheter eller vilka ämnen du behöver läsa så är du välkommen att höra av dig till vår studie- och yrkesvägledare eller kontakta biträdande rektor.

Kursutbud

Följande kurser på gymnasienivå ingår i våra två klasser:

AKD bas
 • Svenska 1 och 2
 • Engelska 5
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Matematik 1 eller 2 (matematik läser du på den nivå du befinner dig)
AKD plus
 • Svenska 3
 • Engelska 6
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Historia 1a1 och 1a2
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2
 • Religionskunskap 1
 • Matematik 1 eller 2 (matematik läser du på den nivå du befinner dig)

Avgift och studiemedel

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 500 kr/termin för läromedel, försäkring, arbetsmaterial, mm.

Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du ansöker själv om studiemedel och skickar in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se

Ansökan och antagning

Ansökan
Du ansöker till kurser via SchoolSoft genom att du först skapar ett konto. Till ansökan bifogar du ett personbevis för studier (som du laddar ner från Skatteverkets hemsida), gymnasiebetyg eller grundskolebetyg om du saknar ett gymnasiebetyg. I ansökningsformuläret berättar du även om dig själv och varför du vill studera hos oss och vad dina mål med dina studier är.

Ansökan till höstterminen öppnar 15 mars och stänger 15 april. Länk till ansökan hittar du nedan när ansökan är öppen. 

Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin.

Antagning
Efter ansökan får du besked om din ansökan är bekräftad alternativt att den inte är fullständig eller att du får avslag. När ansökan stänger gör vi ett första urval av sökande. Om du går vidare kallar vi dig till ett digitalt videosamtal. Som regel får du besked om antagning senast två veckor efter samtalet.

Bekräftelse
När du får ett antagningsbesked bekräftar du din plats genom att betala 500 kr, vilket är avgiften första terminen.

Urval och kriterier
Till Allmän kurs kan du söka om du fyllt 18 år. Urvalet gör vi utifrån kriterier som uppskattas och jämförs mellan alla sökande. De viktigaste kriterierna är:
 • Antal gymnasieämnen och studietid som du saknar för behörighet till högskola.
 • Konkret och tydligt behov av behörighet till vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.
 • Konkret och tydligt behov av distansstudier snarare än studier på plats. 

Reserv

Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv. Det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. 

Om du får avslag
Om du får avslag får du besked om det när vi har behandlat din ansökan. Detta kan bero på:
 • Du har för få gymnasieämnen som saknas för behörighet till högskola.
 • Vi bedömer inte att du har tillräckligt konkreta och tydliga behov av behörighet till högre studier, i jämförelse med andra sökande.
 • Vi bedömer inte att du har tillräckligt konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier, i jämförelse med andra sökande. Då finns det fortfarande möjlighet för dig som bor i Stockholmsområdet att antas till Allmän kurs i klassrum i Örnsberg.

Intyg och studieomdöme efter fullgjord kurs

Vid fullgjord allmän kurs får du ett intyg där dina godkända ämnen (behörigheter) och ditt studieomdöme framgår. Intyget visar även att du är klar med dina studier på gymnasienivå. Intyget använder du när du söker vidare till andra utbildningar.

Du får även ett intyg där kursens innehåll framgår samt ett SeQF-intyg (se nedan).

Omfattningskrav
För att din studier ska räknas som fullgjorda krävs att du totalt har studerat 3 år på heltid på gymnasienivå. I omfattningskravet räknar vi även in dina tidigare studier på gymnasienivå samt arbetslivserfarenhet. Vid antagningen får du besked om hur länge du behöver studera hos oss för att uppnå omfattningskravet.

Studieomdöme
Förutom att du får behörigheter vid fullgjord kurs får du även ett studieomdöme. Studieomdömet sätts i en sjugradig skala och ger dig möjlighet att söka till högre studier via folkhögskolekvoten. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där vi bedömer:
 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Här kan du läsa mer om studieomdömet: Folkhögskolans studieomdöme (folkhogskola.nu)

SeQF-intyg
SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer och gör det lättare att söka utbildningar och arbete utomlands. SeQF-intyget du får från oss har nivå 4 vilket betyder att du har de kunskaper och förmågor som motsvarar gymnasienivå.

Kursplan

Aktuell kursplan finns här som pdf.

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs distans med start höstterminen 2024 öppnar 15 mars. Välkommen in med din ansökan!

Vi har förlängt ansökningstiden till höstterminen 2024. Vi antar löpande och stänger ansökan när alla platser är fyllda.

Information

Här hittar du ännu mer information om hur det är att studera hos oss.

Det är smidigt, inkluderande, anpassningsbart samt bra lärare. Man har eget ansvar och kan arbeta efter egen förmåga. Jag skulle rekommendera utbildningen!

DELTAGARE
Allmän kurs distans

Läsårskalendarium HT24

21 augustiHöstterminens första dag
28 oktober - 1 november (v. 44)Höstlov
17 decemberHöstterminens sista dag

Läsårskalendarium VT25

20 januariVårterminens första dag
24 februari - 28 februari (v. 9)Sportlov
31 mars - 4 april (v. 14)Påsklov
21 aprilRöd dag
1 maj - 2 majRöd dag och klämdag
29 maj - 30 majRöd dag och klämdag
5 juniVårterminens sista dag

Kontakta oss

Jenny Ahlin

Biträdande rektor

jenny.ahlin@scouterna.se0855506568

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Jenny är biträdande rektor och ansvarar för allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Mattias Hallgren

Lärare på allmän kurs och Studie- och yrkesvägledare

mattias.hallgren@scouterna.se0855506519

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Mattias är lärare i Samhällskunskap, Historia, Religion och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola. Dessutom är Mattias studie- och yrkesvägledare för deltagare som läser allmän kurs och särskild kurs (profilkurs).

Hannah Fahlborg

Lärare på allmän kurs

hannah.fahlborg@scouterna.se0856843289

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Hannah är lärare i Matematik och Naturkunskap på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika Ek

Lärare på allmän kurs

erika.ek@scouterna.se0855506517

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Erika är lärare i Svenska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Thérèse Syk

Kursansvarig Projektledning och Lärare på Allmän kurs distans

therese.syk@scouterna.se0720701571

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Thérèse är kursansvarig och kursledare på kursen Projektledning. Thérèse är lärare i Svenska för Allmän kurs distans.

Christian Cordeus

Lärare på allmän kurs

christian.cordeus@scouterna.se0856843211

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Christian är lärare i Engelska på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie Coleman

Lärare på allmän kurs

annelie.coleman@scouterna.se0855506512

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.

Annelie är lärare i Svenska, Samhällskunskap, Historia och Religion på allmän kurs på Scouternas folkhögskola.