Anpassat ledarskap fördjupning

Anpassat ledarskap fördjupning ger dig fördjupade kunskaper och förmåga att anpassa ditt ledarskap till barn och unga med ADHD eller autism.

Du får nya insikter om hur du som ledare kan använda dig av strategier och verktyg för att inkludera ännu fler, utifrån principen om allas lika värde och barns rätt till en meningsfull fritid.

Utbildningen ger dig förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Förkunskap på grundnivå

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbutbildningen Anpassat ledarskap. För att delta på den fysiska utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning behöver du nyligen ha gått Anpassat ledarskap webbutbildning.

Om utbildningen

Målgrupp och förkunskapskrav

Utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning riktar sig till dig som är ledare för barn och unga. För att kunna ta till dig utbildningens innehåll behöver du kunna reflektera kring ditt ledarskap och ledarroll, och kunna koppla till dina erfarenheter som ledare. 

Anpassat ledarskap finns på grundnivå och fördjupningsnivå. Grundnivån är webbutbildningen Anpassat ledarskap. För att delta på den fysiska utbildningen Anpassat ledarskap fördjupning behöver du nyligen ha gått Anpassat ledarskap webbutbildning.

Syfte

Utbildningen finns för att fördjupa ledares förmåga att anpassa sitt ledarskap till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ledarens trygghet i arbetssättet bidrar till att kunna sprida det till andra ledare. Utbildningen ska även ge deltagaren förståelse för hur det anpassade ledarskapet kompletterar Scouternas pedagogik.

Metodik

• Teori kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förhållningssätt och metoder
• Testa på verktyg och metoder som tillgängliggör verksamheten
• Reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte kring metoder, förhållningssätt och sin egen praktik

Omfattning och utbildningens delar

Omfattning:
Anpassat ledarskap fördjupning är 9 timmar och kan till exempel ges under en helg eller kortare träffar.

Utbildningens delar:
1. Introduktion
2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
3. Tydliggörande pedagogik och kontakt med vårdnadshavare
4. Lågaffektivt bemötande
5. Verktyg
6. Avslutning

Lärandemål

Deltagaren ska efter utbildningen:
1. Ha en djupare förståelse för hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka barn och ungas chans att på lika villkor kunna delta i fritidsverksamhet.
2. Ha fördjupade kunskaper om lågaffektivt bemötande och dess etik, teori och användning.
3. Ha fördjupade kunskaper om tydliggörande pedagogik och god förmåga att använda metoden.
4. Kunna använda fyra konkreta verktyg på den egna verksamheten och ha förmåga att självständigt anpassa verktygen efter olika behov.
5. Ha kunskap kring hur ledare kan stödja ett anpassat ledarskap i sin lokalavdelning eller kår.
6. Ha god förmåga att kommunicera med vårdnadshavare till barn och unga samt förståelse för vårdnadshavarens perspektiv.

Examination:
För att klara utbildningen behöver deltagaren delta aktivt i alla delar och göra en självskattning av hur lärandemålen uppnåtts i en utvärdering. 

Aktuell kursomgång

Visar: 0 kurser

Visa som

Kontakt

Scouternas folkhögskola

Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.