Leda patrull

En spännande och rolig utbildning för dig som varit äventyrarscout i minst ett år.

Om utbildningen

Målgrupp

Leda patrull är för dig som varit äventyrarscout i minst ett år eller är äventyrarscout som har börjat senaste året och går sitt sista år på äventyrarna.

Utbildningens syfte

Leda patrull syftar till att:
 • ge dig upplevelser med kunskap, gemenskap och nya kompisar
 • ge dig kunskap om scoutings vision och din möjlighet till att påverka din omvärld
 • ge dig ett tillfälle att komma utanför den lokala verksamheten för att utbyta erfarenheter med jämnåriga scouter
 • ge dig tillfälle att lära dig om och träna på ledarskap och patrulldynamik i en trygg miljö

Upplägg och innehåll

Leda patrull är sammanlagt 40 timmar lång.

En stor del av utbildningen sker utomhus och stort fokus är på Scoutmetoden. Under ett dygn går du på hajk där du och de andra deltagarna turas om att leda varandra när gruppen ska slå läger, elda och laga mat.

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som: Hur ska en ledare vara? Vad innebär egentligen scoutmetoden? Vad händer i en grupp? Hur kan jag bli en bättre ledare?

En av ledarna på utbildningen blir din fadder och tillsammans pratar ni om ditt mål med kursen och vägen dit. Efter utbildningen utvärderar ni vad du har lärt dig och hur du utvecklats som ledare.

På Leda patrull lär du dig om:
 • Att arbeta i projekt.
 • Hur grupper och patruller fungerar.
 • Hur man lär sig saker och kan arbeta med learning by doing.
 • Hur man kan arbeta med samhällsengagemang.
 • Mina egna värderingar och scoutlagen.
 • Hur friluftsliv fungerar som metod för att lära sig.
 • Hur du som patrulledare kan använda stödjande och lyssnande ledarskap.
 • Vad symboliskt ramverk är och hur man kan använda det.

Kursplan & lärandemål

Kursplanen med lärandemål finns här som pdf.

Aktuella kursomgångar

Visar: 3 kurser

Visa som

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0856843257

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runt om i landet.

Regionala utbildningsgrupperna

Kontakta den regionala utbildningsgruppen i din region om du har frågor om ett specifikt kurstillfälle eller det som rör en specifik utbildning. Du kan också kontakta dem om ni i kåren skulle vilja vara med och samarrangera en kursomgång.