Samtalsledar utbildning

Samtalsledarutbildningen är en utbildning för blivande samtalsledare vars uppdrag är att hålla i Trygga möten – live och/eller Trygga möten – fördjupande workshops.

Om utbildningen

Målgrupp

Samtalsledarutbildningen riktar sig till dig som:
 • varit scoutledare en längre tid; eller anställd i Scouterna eller någon av samverksorganisationerna (Equmenia, NSF, Salt) eller ett studieförbund.
 • har goda och fördjupade kunskaper i frågor som knyter an till innehållet i Trygga möten
 • vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för frågor inom området Trygga möten
 • har erfarenhet av att leda samtal i grupp
 • har förmåga att samtala med scoutledare om känsliga och svåra frågor inom området Trygga möten.

Utbildningens syfte & innehåll

Kursens syfte är att ge dig praktiska färdigheter som samtalsledare. Detta sker genom att du får träna och utveckla din förmåga att hålla och leda svåra samtal i grupp, bland annat genom rollspel, feedback och reflektion.

Innehåll:
 • Samtalsteknik
 • Agerande vid olika “trygga möten” händelser med stöd av fallbeskrivningar
 • Fördjupad kunskap om innehållet trygga möten (inklusive särskilt utsatta grupper)

Upplägg och omfattning

Samtalsledarutbildningen är totalt ca 20 timmar och består av två delar:
 • En hemuppgift som tar ca 4-6 timmar och som du gör innan kurshelgen.
 • En kurshelg (ca 15 timmar)

För att bli godkänd krävs att båda delarna är utförda till 100%.

Antagning och urval

Antagning och urval till utbildningen görs av kursteamet utifrån följande kriterier:
 • Rekommendationer
 • Målgrupp & kravspecifikation
 • Behovet av samtalsledare i regionen
 • Intervju med kandidater till uppdraget
 • Referenstagning

Uppdragsbeskrivning som Samtalsledare

Mer kring Trygga Möten

Mer om förebyggande arbete inom Trygga möten

Trygga Mötens webbkurs

Aktuell kursomgång

Visar: 0 kurser

Visa som

Kontakt

För frågor om uppdraget som Samtalsledare och/eller utbildningens innehåll:

Jenny Lowebrant
Samordnare Trygga möten på Scouterna
E-post: jenny.lowebrant@scouterna.se