Treklöver Gilwell

Treklöver Gilwell är en fördjupande ledarskapsutbildning för dig som är erfaren scoutledare. Som deltagare får du utveckla ditt eget ledarskap, uppleva scoutäventyr i en patrullgemenskap och får inspiration att ta scoutverksamheten till en ny nivå.

TG har i grunden förändrat mig som person och scoutledare. Det har varit en resa som jag bär med mig resten av livet.

tidigare deltagare

Hitta ditt rätta ledar-jag!

Treklöver-Gilwell bjuder på en inre- och en yttre resa i en trygg miljö där du får utveckla både ditt ledarskap och ditt följarskap.

Du får inspiration och stöd av engagerade scoutledare i din patrull, av erfarna utbildare och av en personlig handledare. Dina nya vänner kommer från hela landet, från stora och små scoutkårer, har olika bakgrunder och erfarenheter, men delar alla scoutings värdegrund. Vi varvar teori och praktik och ger utrymme för reflektion och eftertanke, i grupp och enskilt.


TG ska vara en upplevelse för livet och för alla sinnen.

Engagera dig efter utbildningen


HITTA DITT UTBILDAR- OCH HANDLEDAR-JAG!


Har du gått TG och upptäckt hur roligt och utvecklande det verkar vara att vara handledare och utbildare på en TG-utbildning? Då kan det vara dags att ta nästa steg och söka till ett TG team. Det är ett plus om du är van att utbilda, kanske till och med i en av de regionala utbildningarna. Ett extra plus är om du gått Utbildning för utbildare.

HITTA DITT KURSANSVARIG-JAG!

Att vara kursansvarig är en spännande, lärorik, utvecklande och fantastiskt rolig utmaning. Har du varit med i ett TG-team ett par gånger och längtar efter att skapa ett team och tillsammans med en kursansvarigkollega sätta er egen prägel på utbildningen? S
ök då uppdraget som kursansvarig! 

Vi söker kursansvariga, handledare och matglada till kommande TG-utbildningar!

Vi söker en kursansvarig för en finsk-svensk Treklöver-Gilwell med start 2025

Om utbildningenSyfte

Treklöver Gilwell är en fördjupande ledarutbildning med syfte att stärka och utveckla deltagarnas scoutledarskap genom personlig utveckling för att därigenom bidra till Scouternas vision och uppdrag genom att:

• Öka deltagarnas kännedom om sig själv, sitt ledarskap och sina värderingar.
• Öka deltagarnas kännedom om hur en grupp utvecklas: varför och hur relationer, roller, personligheter och deltagarens ledarskap påverkar en grupps utveckling.
• Öka deltagarnas kännedom om vad som är scouting och scoutledarskap.

Omfattning och upplägg

Då TG ska visa på bredden inom scouting kan olika upplägg förekomma och för att bredda deltagandet i TG är det viktigt att det finns upplägg som tilltalar olika typer av scoutledare.

Utbildningen inleds med förberedelseuppgifter på hemmaplan och fortsätter med minst nio utbildningsdagar med sammanlagt minst 60 timmars utbildning, fördelade på minst två tillfällen, till exempel en vecka och ett förlängt veckoslut eller under tre förlängda veckoslut.

Under tiden mellan det första och sista kurstillfället genomför du som deltagare ett utvecklingsarbete som redovisas i samband med det sista kurstillfället.

Utbildningen pågår, från förberedelseuppgifter till redovisningen av utvecklingsarbetet, mellan sex månader och ett år.

Målgrupp

Utbildningen är öppen för scoutledare som har ett aktivt engagemang i scoutrörelsen. Engagemanget kan se olika ut, exempelvis som ledare på avdelning, som utbildare eller utgöras av ett uppdrag i en ledande roll på någon nivå inom organisationen (från kår till nationellt).

Det viktiga är att du som deltagare har minst tre års ledarerfarenhet samt har gått en grundläggande utbildning på Ledarskapsön för den roll som du för närvarande har, till exempel Leda avdelning, Leda kår, Utbildning för utbildare eller motsvarande, alternativt har motsvarande kompetens från arbetslivet och/eller andra organisationer.

TG-insignier

Som tecken på genomgången Treklöver Gilwell-utbildning delas insignier ut till deltagarna. Insignierna består av treklövern, halsduken, söljan samt en lädersnodd med två träpärlor. Dessa insignier har kommit att bli en tradition inom svensk scouting som ett bevis på att personen som bär dem har genomgått sin TG-utbildning.

Vad krävs för att klara utbildningen?

För att en kursomgång inom TG ska räknas som avklarad krävs det att du som deltagare har deltagit aktivt i alla kursmoment och uppfyllt kraven på utvecklingsarbetet. Varken prov eller examinering förekommer för att avgöra om lärandemålen är uppfyllda.

Om du som deltagare har missat en mindre del av kursen eller inte färdigställt ditt utvecklingsarbete kan det i dialog med kursansvariga och handledare ges möjlighet att komplettera det som missats.

Efter avslutad kurs gör du som kursdeltagare en utvärdering där du genom självskattning får reflektera kring och avgöra om lärandemålen blivit uppnådda för dig personligen. Detta blir en viktig del av det egna lärandet och deltagandet.

Kursplan med lärandemål

Utbildningsbeskrivning till arbetsgivare

Aktuella eller kommande kurser & träffar

Visar: 2 kurser

Visa som

Kontakt

Samordningsgrupp för TG

Gruppen samordnar och planerar kursomgångar, rekryterar kursteam och skapar mötesplatser.
Gruppen består av Monica Svenselius (ordförande), Lars Appelgren (ordförande), Maria Eiman, Susanne Ahlgren och Anna-Karin Alvunger.