Regionala utbildningsgrupper

Våra fem regionala utbildninsgrupper, även kallade RUG, ansvarar för att planera och genomföra våra regionala utbildningar på Ledarskapsön.

Uppdrag att engagera utbildare

Scoututbildningarna på Ledarskapsön genomförs i princip till 100% av ideella krafter, i en i stort sett helt ideell organisation. Och där är ni, alla utbildare, navet i organisationen!

För att kunna planera och genomföra Ledarskapsöns regionala utbildningar behövs utbildare. Och det är de regionala gruppernas uppdrag att rekrytera, engagera, inspirera och tillsätta utbildare till alla de kursteam som behövs för att möjliggöra genomförandet av våra regionala utbildningar.
För att organisera och säkerställa att våra utbildningar erbjuds i hela landet med god kvalitet, har vi fem regionala utbildningsgrupper samt arbetsgrupper för nationella utbildningar.  Medlemmarna i dessa är precis som alla utbildare, ideella. Gruppernas uppdragsgivare är Samordnaren för utbildningsgrupper på Scouternas folkhögskola.

Utbildningsgrupperna ansvarar för den långsiktiga planeringen av kurser, säkerställer budget och att efterfrågan i regionen/landet möts. Det är utbildningsgruppen som beslutar om en kurs skall köras eller inte samt utser kursansvarig för kursen.

Regionala sidor & kontaktuppgifter

På dessa sidor hittar du aktuella kursomgångar i regionen, information och kontaktuppgifter till regionala utbildningsgruppen.

1. Södra regionen
2. Östra regionen
3. Västra regionen
4. Region Stockholm
5-6. Region Mitt/Norr