Våra regionala utbildnings grupper

Våra fem regionala utbildninsgrupper, även kallade RUG, ansvarar för att planera och genomföra våra regionala utbildningar på Ledarskapsön.

Uppdrag att engagera utbildare

Scoututbildningarna på Ledarskapsön genomförs i princip till 100% av ideella krafter, i en i stort sett helt ideell organisation. Och där är ni, alla utbildare, navet i organisationen!

För att kunna planera och genomföra Ledarskapsöns regionala utbildningar behövs utbildare. Och det är de regionala gruppernas uppdrag att rekrytera, engagera, inspirera och tillsätta utbildare till alla de kursteam som behövs för att möjliggöra genomförandet av våra regionala utbildningar.
För att organisera och säkerställa att våra utbildningar erbjuds i hela landet med god kvalitet, har vi fem regionala utbildningsgrupper samt arbetsgrupper för nationella utbildningar.  Medlemmarna i dessa är precis som alla utbildare, ideella. Gruppernas uppdragsgivare är Samordnaren för utbildningsgrupper på Scouternas folkhögskola.

Utbildningsgrupperna ansvarar för den långsiktiga planeringen av kurser, säkerställer budget och att efterfrågan i regionen/landet möts. Det är utbildningsgruppen som beslutar om en kurs skall köras eller inte samt utser kursansvarig för kursen.

Regionala utbildningsgruppen MittNorr

Monika Hedin Hjelm, ordförande

Övriga medlemmar i gruppen:
Kristina Joelsson
Anders Brunnegård
Johan Sjödahl
Mikael Larsson

Skicka mail till hela gruppen

Regionala utbildningsgruppen Stockholm

Marcus Jansson, ordförande samt ansvar för Leda scouting
Per Billing, ordförande samt ansvar för Leda kår

Övriga medlemmar i gruppen:
Kicki Rydberg, ansvar för Leda patrull
Gitten Abramsson, ansvar för Leda avdelning & Ditt personliga ledarskap
Jenny Kärrholm, ansvar för Leda patrull
Kristin Westberg, ansvar för leda avdelning & Ditt personliga ledarskap
Bo Olofzon, ansvar för Leda scouting

Skicka mail till hela gruppen

Regionala utbildningsgruppen Södra

Anders Hellman, ordförande
Johnny Lythell, ordförande

Övriga medlemmar i gruppen:
Helene Wilkens
Maria Eiman
Mats Aronsson
Margareta Persson

Skicka mail till hela gruppen

Regionala utbildningsgruppen Västra

Annalena Levin, ordförande samt ansvar för Leda avdelning och kurshelgen Leda väst
Lotta Jonzén, ordförande samt ansvar för Ditt personliga ledarskap och Leda patrull

Övriga medlemmar i gruppen:
Olla Lundkvist Ansvar för Leda scouting & Scoutnet
Mats Mattsson Ansvar för Leda kår och kurshelgen Leda väst
Jenny Irwert
Johan Cammersand Kommunikation, sociala medier och kurskatalogen
 
Mattias Nilsson

Skicka mail till hela gruppen

Regionala utbildningsgruppen Östra

Tobias Bernhardsson, ordförande
Anna Johansson, ordförande

Övriga medlemmar i gruppen:
Monica Svenselius
George Chamoun
Stefan Sjöberg
Anders Bernberg
Anne-Maj Björnholm


Skicka mail till hela gruppen

Samordnare för utbildningsgrupperna

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457
Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.