Strategi och styrdokument

Här hittar du information om hur vi arbetar på Scouternas folkhögskola. Här hittar du kort sagt de verktyg och riktlinjer som tar oss dit vi vill.

Vår strategi 2017-2025

Här hittar du Scouternas folkhögskolas strategi för åren 2017 till 2025. Dokumentets syfte är att långsiktigt peka ut riktningen och leda oss framåt. Strategin bryts ned till verksamhetsplaner för två år i taget och omsätts till verkligheten.

Kommunicera Scouternas folkhögskola

För att på ett enhetligt sätt kommunicera om Scouternas folkhögskola har vi tagit fram en grafisk profil och en kommunikationsplattform. Här kan du även ladda ner vår logga och mallar för Word och Powerpoint.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Våra deltagare, utbildare och besökares integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar  för att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.