Vår strategi 2017-2025

Här hittar du Scouternas folkhögskolas strategi för åren 2017 till 2025. Dokumentets syfte är att långsiktigt peka ut riktningen och leda oss framåt. Strategin bryts ned till verksamhetsplaner för två år i taget och omsätts till verkligheten.

Bildning för världsförbättrare

Scouternas folkhögskolas vision är Bildning för världsförbättrare. Den går hand i hand med Scouternas vision, Unga som gör världen bättre.

Hos oss på Scouternas folkhögskola får du bland annat utveckla ditt ledarskap, din förmåga till reflektion samt ges möjlighet att få mod, makt och verktyg för att bli en aktiv samhällsmedborgare. Hos oss lär du dig om hållbarhet, inkludering och demokrati.

Vi utvecklar samhällets framtida ledare och världsförbättrare.

Våra strategiområden

Scouternas folkhögskolas syn på lärande och ledarskap bygger på Scoutmetoden. Folkhögskolans rötter och pedagogiska grund finns i folkbildningen.

Våra strategiområden är:
• Vi utbildar Sveriges bästa ledare
• Vi skapar ärliga möten och verklig förståelse
• Vi bildar för hållbar utveckling

Vi är en del av scoutrörelsen men vår verksamhet riktar sig till alla. Vår pedagogiska grund är folkbildningen och Scoutmetoden. Vi följer utvecklingen och påverkar den både genom dem vi utbildar och de val vi gör. Vi ger bildning för världsförbättrare

UTDRAG UR STRATEGIN
2017-2025.

Ladda ner vår strategi