Utbildningar i region Mitt/Norr

På Scouternas folkhögskola erbjuder vi utbildningar för scouter & scoutledare. Det gör vi genom vårt utbildningssystem Ledarskapsön med kursomgångar runtom i landet. 

Region Mitt/Norr inom Scouterna är det geografiska området för scoutdistrikten Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Mitt, Gästrike, Staffans, Upplandsslätten, Värmland, Södermanland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Det är Mitt/Norrs regionala utbildningsgrupp som ansvarar för att anordna utbildningar i regionen.

Önskemål om kursomgång inom region Mitt/Norr

För arrangörer, kursteam och värdkårer

Planera, genomföra, avsluta en kursomgång Mitt/Norr

Information till värdkår Mitt/Norr

Utvärdering kursteam

Aktuella kursomgångar


Visar: 3 kurser

Visa som

Regionala utbildningsgruppen


Monika Hedin Hjelm, ordförande
Cecilia Sundberg, ordförande
Kristina Joelsson
Johan Sjödahl
Kim Krantz Persson
Anna Tornberg

Skicka mail till hela gruppen
Mitt/Norrs regionala utbildningsgrupp ansvarar för att anordna utbildningar, till exempel Leda scouting, Leda avdelning och Redo för naturen, i regionen.

Gruppen planerar och beslutar kring kursomgångar, tillsätter och stöttar kursteam, nätverkar med distrikt och regionalt kansli, engagerar utbildare och utvecklar regionens utbildningsstruktur på olika sätt.