Utbildningar i Stockholm

På Scouternas folkhögskola erbjuder vi utbildningar för scouter & scoutledare. Det gör vi genom vårt utbildningssystem Ledarskapsön med kursomgångar runtom i landet. 

Region Stockholm inom Scouterna är det geografiska området för scoutdistrikten Stockholm, Birka, Roslagen och Södertörn. Det är Stockholms regionala utbildningsgrupp som ansvarar för att anordna utbildningar i regionen.

Våra utbildningar

I Stockholmsregionen är vi just nu ett sextiotal aktiva utbildare, erfarna scoutledare som också är aktiva på olika sätt i våra scoutkårer. Verksamheten leds av Regionala utbildningsgruppen (RUG) med sju ideella medlemmar. Gruppen får sitt uppdrag av Samordnare för ubtildningsgrupper på Scouternas folkhögskola.

Leda Scouting är regionens mest populära kurs och ett typiskt år håller vi c:a 15 Leda Scouting-kurser. Vi försöker sprida dem geografiskt över regionen och även variera mellan helger, vardagskvällar, jämna och udda veckor etc för att kurserna skall vara så tillgängliga som möjligt för alla. Hör av dig till ansvariga för Leda Scouting (kontaktuppgifter längst ned på sidan) om din kår är intresserad av att vara värd för en kurs.

Våra längre kurser, Leda Avdelning, Leda Kår, Leda Patrull, Ditt Personliga Ledarskap, håller vi oftast en, två eller tre gånger per år beroende på intresse från deltagare och tillgång på kursteam. 

Håll dig uppdaterad

På den här sidan kan du läsa om alla kurser som är aktuella för anmälan just nu. Om du vill kika på allt som våra utbildare gjort de senaste åren har vi en (hyfsat) uppdaterad Facebooksida >

Om du vill få information kontinuerligt om kommande kurser finns det tre sätt:
1. titta in på den här sidan emellanåt
2. läs nyhetsbrevet från ditt distrikt – där vi har en egen vinjett ”Utbildningar”
3. Följ vår Facebooksida > 

Vi gillar att jobba med god framförhållning, men ibland kommer det också upp kurser med lite kortare varsel också.

Vill du komma med i vårt gäng och hålla ledarutbildningar? Eller har du några frågor om våra utbildningar? Hör av dig till någon i gruppen! Kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Aktuella kursomgångar


Visar: 2 kurser

Visa som

Regionala utbildningsgruppen

Marcus Jansson, ordförande samt ansvar för Leda scouting
Per Billing, ordförande samt ansvar för Leda kår
Kicki Rydberg, ansvar för Leda avdelning, möten & träffar
Kristin Westberg, ansvar för Leda avdelning + Redo för Naturen/Sjön
 Olof Backing, ansvar för Leda patrull + Ditt personliga ledarskap
Lotta Ström, ansvar för Leda Scouting + Redo för Naturen/Sjön
Per Pettersson, ansvar för Leda kår + Ditt personliga ledarskap



Skicka mail till hela gruppen

Stockholms regionala utbildningsgrupp driver utbildningarna Leda scouting, Leda avdelning. Leda kår, Leda patrull, Dtt personliga ledarskap  och Redo för naturen, i regionen.

Gruppen planerar och beslutar kring kursomgångar, tillsätter och stöttar kursteam, nätverkar med distrikt och regionalt kansli, engagerar utbildare och utvecklar regionens utbildningsstruktur på olika sätt.