Bli utbildare

Att bli utbildare ger dig möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt personliga ledarskap.

Utvecklande och roligt!

Att vara utbildare är både roligt och utvecklande. I ditt uppdrag som utbildare får du vara med att stärka andra ledare inom Scouterna. Uppdraget som utbildare passar dig som gillar och få energi av att stå inför en grupp scoutledare och inspirera dem till nya insikter och lärdomar. Det passar också dig som vill utvecklas, utmanas och som är sugen på att testa något nytt inom scouting. Du behöver förstås ha tid och lust och vilja ingå i ett kursteam där du får samverka tillsammans med andra utbildare.

Uppdraget som Utbildare

Att vara utbildare på Scouternas folkhögskola innebär att du utbildar i någon av våra utbildningar på Ledarskapsön. Som utbildare ingår i ett kursteam med minst två utbildare till varav en är kursansvarig. Tillsammans planerar ni kursen utifrån den handlening och det material som finns att tillgå för alla Ledarskapsöns utbildningar. Ni gör budget, sköter ansökan och antagning samt genomför kursen. När kursen är avslutad bestämmer du själv om du vill hänga med och utbilda fler gånger.

FAQ

Hur gör jag för att bli utbildare?

För att bli utbildare behöver du checka av följande:
1. Jag har tid och lust
2. Jag vill utvecklas som person och i mitt ledarksap
3. Jag vill jobba tillsammans med andra i ett kursteam
4. Jag vill utmanas i att stå inför en grupp och dela med mig
5. Jag gillar, och får energi av, att stå inför en grupp scoutledare och inspirera till nya insikter och lärdomar
6. Jag gillar att utvecklas, utmanas och är sugen på att testa något nytt inom scouting

Om påståendena här ovan passar in på dig, då har du vad som krävs för att bli utbildare.

Eftersom vi inom Scouterna och Scouternas folkhögskola använder oss av Scoutmetoden och Learning by doing så börjar du alltid din Utbildarbana genom att vara med i ett kursteam. Genom att delta i planeringen, budgetering och genomförandet av en kursomgång tillsammans med ett kursteam, så får du direkt inblick i vad uppdraget innebär.

För att komma med i ett kursteam så behöver du kontakta den regionala utbildningsgruppen som är verksamm där du bor. Tillsammans med dem planerar ni inför vilket kursteam och vilkan kurs du kommer vara med.

Vilka utbildningar kan jag utbilda inom?

Du kan utbilda inom utbildningarna som finns på Ledarskapsön. Det betyder att du utbilda inom regionala eller nationella utbildningar.
Som regionala utbildningar räknas:
* Leda scouting
* Leda patrull
* Leda kår
* Leda avdelning
* Redo för naturen
* Ditt personliga ledarskap

Som nationell utbildning räknas:
* Treklöver Gilwell
* Friluftsledarutbildningar
* Samtalsledarutbildningen
* Utbildning för utbildare
* Normkritiskt ledarskap

För de flesta av våra nationella utbildningar finns det en del kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bli utbildare på just den utbildningen. Vill du veta mer om det, kontakta Linnea Hansson Henne. Du hittar Linneas kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Vad behövs för att få bli Utbildare?

För att bli utbildare behövs främst engagemang och vilja!

Sen tror vi att följande påståenden även behöver stämma in på dig:
1. Jag har tid och lust
2. Jag vill utvecklas som person och i mitt ledarksap
3. Jag vill jobba tillsammans med andra i ett kursteam
4. Jag vill utmanas i att stå inför en grupp och dela med mig
5. Jag gillar, och får energi av, att stå inför en grupp scoutledare och inspirera till nya insikter och lärdomar
6. Jag gillar att utvecklas, utmanas och är sugen på att testa något nytt inom scouting

Och eftersom vi byggaer vår pedagogik på scoutmetoden och på pusselbiten Learning by doing, så kommer du få lära dig det du behöver kunna som utbildare, genom att hänga med i ett kursteam genom planering och genomförande.

Hur långt sträcker sig mitt uppdrag som utbildare?

Ditt åtagande som utbildare sträcker sig från och med att du tackat Ja till att ingå i ett kursteam till dess kursomgången är genomförd och slutförd (inklusive eventuellt efterarbete). Därefter bestämmer du själv om du vill fortsätta utbilda.

Kan jag utbilda inom flera utbildningar?

Ja visst kan du det. Kontakta den regionala utbildningsgruppen alternativt Linnea Hansson Henne (för nationella utbildningar) och berätta vad du skulle vilja utbilda inom för utbildningar.

Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Vad betyder det att vara ackrediterad utbildare?

Ackreditering är ett begrepp som vi använder inom Socuternas folkhögskola för en utbildare som:
  • varit kursledare på fler än en kursomgång
  • gått Utbildning för utbildare (alt. i undantagsfall genomgått en valideringsprocsess)

Genom ackrediteringen så strävar vi efter:
  • en säkerställd kvalité i Scouternas folkhögskolas utbildningar.
  • att Scouternas folkhögskolas utbildningar genomförs i enlighet med Scouternas och Scouternas folkhögskolas syn på pedagogik, ledarskap och program
  • att kursledarna är välutbildade och uppdaterade.

Kontakt

Linnea Hansson Henne

Samordnare för utbildningsgrupper

linnea.hansson.henne@scouterna.se0768539457

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Linnea samordnar arbetet inom Scouternas folkhögskolas ideella utbildningsgrupper, vars uppgift är att säkerställa att regionala- och nationella utbildningar för scouter och scoutledare genomförs runtom i landet.

Kontakta en utbildningrgrupp

Är du intresserad av att få komma igång och utbilda, kontakta en utbildningsgrupp. Du hittar kontaktuppgifterna här.