Ny utbildning! Friluftsliv för pedagoger

Nu startar vi en ny utbildning på Scouternas folkhögskola: Friluftsliv för pedagoger. Kursen riktar sig till dig som är lärare, fritidspedagog eller annan ledare och vill inkludera mer friluftsliv i din pedagogiska verksamhet. Naturen ska vara en plats där barn och unga kan känna sig trygga, men samtidigt utmanas och ha roligt!

Kursen genomförs under 2 dagar i Stockholm, där vi varvar lite teori med mycket praktik. Du får öva på att elda, tälja, sätta upp stormkök och känna dig trygg i naturen. Vi går igenom ledarskap, det symboliska ramverket och andra metoder som brukar funka bra med barn och unga i utomhusmiljö.

Målet är att du själv ska kunna planera och genomföra friluftslivsaktiviteter i din pedagogiska verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

Kursen erbjuds två gånger under 2024:

Varmt välkommen till Scouternas folkhögskola!

Stjärnglans på Utbildardagarna!

Utbildardagarna är en helg då alla utbildare inom Scouterna bjuds in för att inspireras, utvecklas och skapa nätverk. Du som ännu inte är utbildare men skulle vilja bli, är också varmt välkommen.

Utbildardagarnas underrubrik ”Från oklart till stjärnklart” kommer från att vi ser alla utbildare som våra stjärnor som lyser upp kursdeltagares led i sitt framtida ledarskap. En annan stjärna som också kommer och lyser upp för oss är Andreas Magnusson.

Andreas är en ung klimataktivist, moderator och föreläsare engagerad i Fridays For Future och anställd som projektledare för musik- och kulturprojektet Climate Live Sweden. Han har bred erfarenhet kring klimat- och hållbarhetsfrågorna genom sitt utbredda engagemang under de senaste sex åren.

I våras belönades Andreas med Kompassrosstipendiet av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap för sitt ledarskap och engagemang för att göra klimatfrågorna mer greppbara. Han är en väl anlitad moderator, konferencier och föreläsare
där han med storytelling och ungas delaktighet i fokus, ger verktyg och inspiration för hur vi kan påverka vår omgivning till att prata och reflektera mer kring en av vår tids viktigaste frågor – klimatet.

“Jag kommer prata om allt det vi människor älskar att lyssna till. De personliga berättelserna om livsödena, engagemangen och ledarskapet. Jag ska prata värderingar som drivkraft, klimatengagemang, inkludering av unga och
en hel del om denna så ofta, horribla världen och om storytelling.”

Välkommen till Scouternas folkhögskola och Utbildardagarna Andreas!

Är du sugen på testa dina ledaregenskaper i fjällmiljö?

Denna kurs riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och förmåga att leda en grupp i fjällmiljö vintertid. Vinterfjäll Del 1 är en kompletterande kurs till Friluftsledarkurs Sommarfjäll. Med fokus på kunskapsinhämtning som ger deltagaren den nödvändigaste kunskapen och säkerhetstänk för leda en grupp vintertid. Utbildningen innehåller även friluftsteknik kopplat till vinterfjället. Även de som vill utveckla sina personliga färdigheter i friluftskunskap har vinning av kursen.

Kursveckan innehåller teoretiska delar inomhus och teoretiska/ praktiska kursmoment i fjällmiljö där upplevelsebaserad inlärning tillämpas. Majoriteten av kursveckan tillbringas utomhus där övernattningsmoment på kalfjället förkommer. Den fysiska prestationsnivån som behövs ökar gradvis under kursveckans gång. Ett fåtal delar av utbildningen sker på distans online utanför kursveckan.

Behörighet

Önskvärt:
– Genomfört någon ledarutbildning inom Scouterna eller annan organisation.
Bör:
– Genomfört kursen Sommarfjäll del 1, eller motsvarande (rekommenderas)
Skall:
– Ha en god kondition för att kunna färdas på turskidor i kuperad terräng med tung packning.
– Ha god erfarenhet av turskidor/ längdskidor, vana av turer med minst dagsturspackning.
Detta för att få en givande och lärorik kurs och kunna lägga fokus på kursmomenten.

Mer info finns här:
https://fjallkurserna.scout.se/

Ansök här senast den 31 januari:
Scouternas folkhögskola (scouternasfolkhogskola.se)

Välkommen till fjällen och Scouternas folkhögskola!

Det finns ett fåtal platser kvar

Just nu finns det ett fåtal platser kvar till utbildningen Ledarskap för hållbarhet. Så om du är intresserad av att plugga ledarskap och hållbarhet på distans, sök nu – du kommer inte att ångra dig! Ansökan stänger den 12 januari.

Ledarskap för hållbarhet (25%, distans med digitala träffar)
Ledarskap för hållbarhet handlar om hur du och jag kan leva mer hållbart. Den handlar också om vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns, så tror vi att du kommer hitta din väg mot ett mer hållbart liv.

Under de digitala träffarna diskuterar vi ledarskap och hållbarhet samt jobbar tillsammans i grupper. Deltagarna är själva med och formar innehållet på utbildning, samtidigt som vi går igenom alla aspekter av hållbarhet, både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Välkommen till Scouternas folkhögskola!

Få mod och verktyg att förändra världen

Genom utbildningen Ledarskap för hållbarhet får du just det, mod och verktyg att förändra världen. Med start i augusti 2023 går du en terminslång utbildning på halvfart där du får kunskap och inspiration kring olika samhällsfrågor så att du kan bidra till ett hållbart, jämlikt och inkluderande samhälle. Utbildningen består både av fysiska träffar samt distansundervisning som du kan anpassa efter dina behov.

I utbildningen tittar vi närmare på alla hållbarhetsmålen och utgår från dem när vi studerar samhällsfrågor i stort och smått. Vi behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Under hösten får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom att lära dig mer om dig själv, uppleva utmaningar samt hitta mod och verktyg till att förändra världen.

Tre snabba om Ledarskap för hållbarhet

 • En termin (start 21 aug, avslut 10 dec)
 • Distansundervisning i kombination med 3 fysiska träffar (25-27/8, 13-15/10, 8-10/12)
 • Studiebesök, gästföreläsningar och grupparbeten

Det här lär du dig mer om på utbildningen

 • Hur jag kan leva mer hållbart?
 • Vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle?
 • Agenda 2030 och hållbar utveckling
 • Ledarskap, mångfald och demokratins inverkan på en hållbar värld
 • Mod och verktyg till att förändra världen (ledarskap i praktiken)

Utbildningen upplägg

 • Utbildningen är på halvtid (50%) under en termin och består av 3 fysiska (obligatoriska) kurshelger och på övrig tid distansutbildning.
 • Tillsammans tar vi oss igenom alla delmål, löser uppgifter i grupp samt samtalar och för diskussioner kring vilka utmaningar som samhället går igenom.
 • Vi får ny inspiration genom att lyssna på gästföreläsare, göra studiebesök och tar del av ny fakta och kunskap.

Fysiska träffar

 • Vi ses på Scouternas kansli i Örnsberg, Stockholm under kurshelg 1.
 • Beroende på vart deltagarna kommer ifrån kan vi ses antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö vid träff 2 och 3.
 • På våra fysiska träffar ingår studiebesök, gästföreläsningar och grupparbeten, så det är viktigt att kunna närvara på plats (exakt plats meddelas vid kursstart).

Distansundervisning

Genom digital undervisning får ni både (föreläsningar), individuella uppgifter och gruppuppgifter som ni lämnar in via vår digitala läroplattform. Det finns en stor möjlighet till flexibilitet då inga kurspass på distans är tidsberoende.

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 1500 kr. Själva undervisningen är kostnadsfri men vi tar ut en administrativ avgift för bland annat studiematerial. Eventuella kostnader för resor och boende i samband med träffar kan tillkomma. Sök gärna bidrag och stipendier, eller merkostnadslån från CSN. Du även välkommen att söka bidrag från Scouternas utbildningsfond. Läs mer om detta här >

Ansök senast 15 maj

Läs mer om Du ansöker till utbildningen här >
Antagningsbesked får du i slutet av maj.

Kurshelg i Göteborg

I slutet av mars mötte deltagarna på Ledarskap för hållbarhet våren i Göteborg! Med fokus på ekonomisk hållbarhet fick vi lära oss med om cirkularitet, medmänsklighet och medveten konsumtion. Genom vår konsumtion har vi möjlighet att göra skillnad i den här världen. Allt vi köper, äter och konsumerar har produceras eller odlats av någon. Om vi bryr oss mer om vad saker och ting kommer ifrån och vem som har skapat det, så kan vi lära oss att uppskatta det vi har och handla med lite måtta.

Helgen inleddes av Jennie från Medveten konsumtion som berättade om deras viktiga arbete och vad en cirkulent är. Du har säkert hört att vi i Sverige handlar och konsumerar som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ju helt ohållbart! Faktum är att Sverige faktiskt är sämst på just hållbar konsumtion inom hela Agenda 2030 (tätt följt av klimatförändringarna).

Dagen efter fick deltagarna besöka ett Leksaksbibliotek mitt i centrala Göteborg. Dit kommer barn och familjer från hela staden (och faktiskt långt utanför staden också) för att låna leksaker istället för att köpa nya hela tiden. Biblioteket tar hand om alla prylar och ser till så de är rena och hela. Det var verkligen eldsjälar som låg bakom det här stället. Det är svårt att få verksamheten att gå runt, men de fyller verkligen en viktig funktion för många barn och unga.

Deltagarna fick även ta del av ny kunskap och fakta från Marie på Fairtrade som berättade om deras jobb. Fairtrade verkar internationellt och ser till så att bönder i länder med utbredd fattigdom kan få drägliga löner och bra betalt för sina produkter, oavsett vad som händer på marknaden. De delar även ut premier som gör att bönderna och deras familjer kan låta sina barn gå i skolan och investera i lokal sjukvård. Så varje gång du handlar Fairtrademärkt kaffe, kakao eller bomull så gör du faktiskt skillnad – på riktigt!

Deltagarna fick reflektera över sin egen resa mot en mer medveten livsstil och vad de kan göra för att inspirera varandra och påverka sin omgivning till mer hållbara val. Nu har gruppen lärt känna varandra ganska bra, vilket gör att de kan vara öppna med varandras olikheter och åsikter. Vi vill alla se en mer hållbar och rättvis värld, men frågan är hur vi når den utan att någon hamnar utanför?

Sista dagen samlade vi ihop alla våra intryck och besökte Göteborgs stadsmuseum. Vi kunde reflektera över vilken historia som en stad som Göteborg har gått igenom och vad vi kan lära av den, för att kunna göra bättre val i framtiden. Vi vet att mänskligheten har varit utsatt för många utmaningar tidigare och förhoppningsvis kan vi göra bättre val i framtiden.

Nu ser vi fram emot våren och nästa träff i början av juni! Om du också är nyfiken på hur vi kan leva mer hållbart, så är ansökan till Ledarskap för hållbarhet HT 2023 öppen nu! Varmt välkommen med din ansökan!

Scouternas folkhögskola söker en administrativ stjärna!

Scouternas folkhögskola söker nu efter en vikarierande administratör till vårt team som, till största delen, sitter i Örnsberg i Stockholm. Som administratör har du en nyckelroll hos Scouternas folkhögskola och bidrar till att Scouternas folkhögskolas hela utbildningsutbud och verksamhet utvecklas och stärks.
 

Om tjänsten

Som administratör hos Scouternas folkhögskola är du ett stabilt administrativt stöd till skolans lärare, utbildare, projektledare och skolledare – liksom till deltagare och externa kontakter. Skoladministrationen innefattar exempelvis antagningshantering, dokumentation, utskick och informationsspridning, intygshantering och registeransvar. Du har ett övergripande ansvar för folkhögskolans gemensamma mailadresser och informationssidor, samt arkiv och diarium.

Administratören ansvarar även för prognostisering och rapportering av folkhögskolans verksamhet till Folkbildningsrådet, SCB, CSN och andra berörda parter. Underlag för detta hanteras främst genom det administrativa systemet SchoolSoft.
 

Om dig

I den här tjänsten söker vi någon som är ansvarstagande, strukturerad, snabblärd och serviceinriktad. Vi ser att du har erfarenhet av liknande roller och specifik erfarenhet av skoladministration och/eller myndighetsutövning. För att trivas på jobbet ser vi att du gillar att arbeta proaktivt och planerar ditt jobb utifrån kommande toppar och dalar.
 

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av administration på skola och/eller myndighet.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i skoladministrativa system som exempelvis SchoolSoft.
 • Mycket strukturerad och ansvarstagande.
 • Kunskap inom webbadministration i WordPress.
 • Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, med speciellt fokus på Excel.
 • Flytande svenskakunskaper i tal och skrift.

 

Meriterande

 • Erfarenhet av folkhögskoleverksamhet.
 • Erfarenhet från idéburen verksamhet, medlemsstyrd organisation eller liknande.

 

Scouternas folkhögskola som arbetsplats

Scouternas folkhögskola drivs av visionen att bilda och utbilda för en bättre värld. Vi är en organisation som genomsyras av engagemang och där vi värdesätter samarbete, inkludering och gemenskap. Våra medarbetare och deltagare trivs och rekommenderar vår skola till andra. Vi strävar efter en mångfald av perspektiv och erfarenheter och välkomnar alla som de är. Scouternas folkhögskola har 15 anställda och vi arbetar tätt med våra många ideella krafter.
 

Ansökningsinformation

Vänligen inkom med CV och personligt brev där du beskriver vilka kompetenser du har som kan vara av nytta i denna roll. Vi kommer höra av oss till intressanta kandidater efter ansökningsperiodens slut. Sista ansökningsdag är 10 april 2023.

Anställningen är ett föräldravikariat och sträcker sig till och med april 2024. Startdag så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Läs hela annonsen och ansök om tjänsten som administratör här >

Pengar, pengar, pengar

Efter en veckas sportlov går vi in i nästa tema för terminen och den här gången är det pengar, pengar, pengar på allmän kurs och ekonomisk hållbarhet på ledarskap för hållbarhet. Är det samma sak eller olika?

På allmän kurs ska deltagarna bland annat se en film om suffragetterna och prata om rösträtt, självbestämmande och maktstrukturer. På vilket sätt hänger makt, könsnormer och pengar ihop? Idag äger de 10 rikaste personerna (alla män) mer än den fattigaste 1/3 av världens befolkning!

I ledarskap för hållbarhet kommer vi att fokusera på konsumtion, arbetsvillkor och minskad ojämlikhet. Idag ökar inkomstklyftorna i Sverige, vi konsumerar varor från andra sidan jordklotet som ofta framställs på ohållbara sätt och många av oss lever i ett överflöd av prylar. Män äger flest företag som producerar varor medan kvinnor är de stora konsumenterna.

Hur kan våra konsumtionsvanor blir mer hållbara, där vi faktiskt respekterar material, arbete och tid på ett annat sätt? Hur når vi ett samhället där vi tar hand om våra saker och samtidigt bygger mer jämställda strukturer som håller för framtiden? Några förslag på lösningar kommer att diskuteras, såsom att sänka vårt tempo, vara nöjd och prioritera det som är viktigt på riktigt, som tex. relationer.

Den 8 mars är det dessutom internationella kvinnodagen! Hur kan vi uppmärksamma detta? Sluta shoppa och börja investera? 🙂

Projektledning för WSJ-funktionärer

Varför ska lägerfunktionärer kunna projektledning egentligen? Vad gör det för skillnad om scoutledare kan planera och genomföra projekt? Förhoppningsvis ger det lite fler verktyg och metoder i att hantera instruktioner, ändringar och olika typer av uppdrag. Att bli tryggare i sin roll som ledare och känna sig förberedd kan göra hela skillnaden för upplevelsen.

International Support Team (IST) heter de scouter som åker som funktionärer på World Scout Jamboree (WSJ) 2023 i Sydkorea i sommar. Under deras period utomlands kommer de hjälpa arrangörerna att genomföra lägret. Uppdragen varierar och kan vara allt ifrån att leda deltagare i programaktiviteter till att vara nattvakter eller ansvara för säkerheten på området.

Under hösten 2022 gick 62 scouter från hela Sverige en anpassad projektledningskurs för IST. Indelade i 10 patruller fick deltagarna gå hela webbkursen och göra patrulluppgifter tillsammans. Uppgifterna handlar bland annat om kommunikation, grupputveckling och riskanalyser. Kursen inledes med en digital förträff och avslutades med en fysisk träff i samband med IST gemensamma förträff inför lägret.

På den fysiska träffen avslutades kursen med en diplomutdelning i patrullerna. Deltagarna delade kunskaper och lärdomar från kursen samt feedback med sina patrullmedlemmar.

Vi på folkhögskolan vill bara säga tack för samarbetet med kontingentledning till WSJ, tack för att ni gick kurs hos oss och stort lycka till i sommar!

Är du ny deltagare under 2023?

Välkommen till Scouternas folkhögskola! Har du blivit antagen till Allmän kurs eller någon av våra profilutbildningar Projektledning eller Ledarskap för hållbarhet? Grattis!

Du ska ha fått all information du behöver från din kontaktperson på skolan. Men om du undrar något så är du alltid välkommen att höra av dig, antigen direkt till din kursansvarige, biträdande rektor eller till folkhogskola@scouterna.se Tänk på att många av oss är lediga under perioden 23 december-9 januari. Så det kan ta lite längre tid innan du får ett svar.

Under För deltagare hittar du mycket praktisk information om skolan, dina rättigheter och skyldigheter. Där finns också information om ekonomi, försäkringar och hur du kan påverka din egen studiegång.

Återigen, varmt välkommen till Scouternas folkhögskola 2023! Vi ses i januari.