Tips och generellt material

Dokument, tips och mer generellt material till flera av utbildningarna på Ledarskapsön.

Hållbarhet och Globala målen på kursomgång

Tips kring hållbarhet på ledarskapsutbildningar (tipslista från digital workshop maj 2020)
Hållbara utbildningar (presentation från workshop på digitala Utbildardagarna 2021)
Hållbar kurs (utdrag ur Utbildning för utbildare med tips och idéer för din utbildning)
Om Hållbarhet på TG Steget vidare (presentation med som innehåller flera tips och länkar, från maj 2021)