Leda avdelning

Leda avdelning är utbildningen för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet.

Därför ska du gå Leda avdelning

På Leda avdelning får du träffa andra scoutledare och lära och inspireras av andra. Genom utbildnigen vill vi stötta dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Om utbildningen

Målgrupp

Leda avdelning riktar sig till dig som är scoutledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam.

Utbildningens syfte

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen syftar till att stärka dig som scoutledare på fem områden:
    • Planera verksamhet över terminen
    • Utveckla och leda ett ledarteam
    • Skapa inkluderande verksamhet utifrån barns olika behov
    • Skapa inkluderande verksamhet utifrån öppenhet och jämlikhet
    • Ledarskap baserat på Scouternas värderingar

Upplägg och omfattning

Leda avdelning är 32 kurstimmar, oftast fördelat över två kurshelger. 8 timmar av kursen är till för peer-arbete i deltagarpar mellan kursomgångarna. peer-arbete betyder att du oh en kurskollega kommer ha coachande samtal med varandra under ett antal tillfällen.

Utbildningen kan delas upp på olika sätt. Vissa kursomgångar är två helger, medan andra har en veckokurs med ett kortare digitalt eller fysiskt uppföljningstillfälle. Det bör vara minst en månad mellan de kurstillfällena, för att hinna med peer-learning på ett meningsfullt sätt.

Kursplan & lärandemål

Kursplanen med lärandemål finns här som pdf.

Aktuella kursomgångar

Visar: 4 kurser

Visa som

Kontakt

Regionala utbidlningsgrupperna

Kontakta den regionala utbildningsgruppen i din region om du har frågor om ett specifikt kurstillfälle eller det som rör en specifik utbildning.

Scouternas folkhögskola

Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.