Leda kår

I den här utbildningen får du praktisk träning på sånt som är till hjälp för dig som sitter i kårens ledning och styrelse.

Därför ska du gå Leda kår

I den här utbildningen får du praktisk träning på sånt som är till hjälp för dig som sitter i kårens ledning och styrelse. Du som deltagare får du kunskap, inspiration och insikter att jobba med allt från riskhantering, till långsiktigt strategiskt arbete och metoder för att peppa och leda vuxna i en scoutkår.

Du får också mycket tid för att diskutera och byta erfarenheter med scoutledare och kårledningar från andra scoutkårer.

Om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen Leda kår vänder sig till alla som vill se helhetsbilden av en scoutkår och ta ett större ansvar för kårens arbete. Utbildningen passar också dig som har ett uppdrag i en distrikstsstyrelse.

Kursen innefattar i allra högsta grad medlemmar i kårledningen men även andra som är intresserade av eller vill fundera mer kring kåren som helhet. För att övningarna och arbetet på utbildningen ska kunna bli värdefullt bör dock kursdeltagaren ha ett formellt eller informellt uppdrag i sin kår.

Utbildningens syfte

Leda kår är en utbildning som syftar till att utbilda kårledningen. Den är framtagen för att passa scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare.

Utbildningen syftar till att stärka dig som ledamot och som en del av kårledningen.  Fokus ligger på de uppgifter där många kårledningar idag ofta upplever sig mest osäkra och erfarna och det därför finns ett större behov av att fylla på med kunskaper, inspiration och insikter.

Utbildningen syftar till att:
    • Ge förståelse för vad det innebär att arbeta med kårledningsfrågor i Scouterna.
    • Ge förståelse för strategiskt kårledningsarbete.
    • Ge kunskap om verktyg för att stärka relationer mellan scoutkårens medlemmar.
    • Ge kunskap om verktyg för att på ett konstruktivt sätt hantera situationer som uppstår i scoutkåren.
    • Ge förståelse i hur kårens inre väsen fungerar dvs. hur kultur, värderingar, invanda mönster, m.m. kan påverkas.

Upplägg och omfattning

Utbildningen Leda kår är 15 timmar, varav 1 timme för uppföljning av ett eget personligt kortare arbete som genomförs kort efter kursen. De övriga 14 timmarna kan fördelas på olika sätt beroende på utbildarnas och deltagarnas förutsättningar.

Kursplan & lärandemål

Kursplanen med lärandemål finns här som pdf.

Aktuella kursomgångar

Visar: 1 kurs

Visa som

Kontakt

Regionala utbildningsgrupperna

Kontakta den regionala utbildningsgruppen i din region om du har frågor om ett specifikt kurstillfälle eller det som rör en specifik utbildning. Du kan också kontakta dem om ni i kåren skulle vilja vara med och samarrangera en kursomgång.

Scouternas folkhögskola

Har du generella frågor om våra utbildningar så kan du kontakta Scouternas folkhögskolas administratör så hjälper vi dig vidare att få kontakt med rätt person.