Vanliga frågor

Vanliga frågor


Vem kan gå en webbkurs hos oss?

Alla som vill kan gå våra webbkurser. Men för att gå dem behöver du ett inlogg till vår läroplattform Luvit.

För dig som är scoutledare i en direktansluten kår och/elle ledare i Nykterhetsrörelsens scoutförbund ansluts du automatiskt till kurserna Trygga möten och Anpassat ledarskap. Och du kan också enkelt köpa kursen Leda scouting distans så att du kan börja gå kursen direkt.

För ledare i Equmenia eller i andra verksamheter, se nedan: Hur får jag ett konto i Luvit?

 

Om jag inte är scoutledare, kan jag ändå gå era webbkurser?

Ja, det kan du. Är du ledare i en annan verksamhet är du välkommen att kontakta oss på webbkurs@scouterna.se för att få veta mer om era möjligheter att gå våra webbkurser.

 

Hur ofta är det kursstartet i webbkurserna?

Det är inga kursstarter, utan du kan välja att påbörja din kurs när du vill, så länge du har ett konto i Luvit.

För Leda socuting distans får du tillgång genom att du köper kursen här >>

För Trygga möten och Anpassat ledarskap får scoutledare i en direktansluten kår och/eller ledare i Nykterhetsrörelsens scoutförbund automatiskt tillgång Luvit. Du loggar in till kursen här >>

 

Hur anmäler jag mig till en webbkurs?

Du behöver inte anmäla dig till våra webbkurser utan du kan börja gå dem när det passar dig. Se frågan ovan, Hur ofta är det kursstarter i webkurserna?

 

Hur får jag ett konto i Luvit?

För dig som är scoutledare i en direktansluten kår och/elle ledare i Nykterhetsrörelsens scoutförbund ansluts du automatiskt till Anpassat ledarskap och Trygga möten.

Till Leda Scouting distans får du tillgång till kursen genom att du köper kursen här >>

 

Vad gäller för oss inom Equmenia?

Är du ledare i Equmenia och redan har ett konto i Luvit och tillgång till kursen Trygga möten? I så fall är det bara att maila webbkurs@scouterna.se så ger supporten dig tillgång till Anpassat ledarskap också.

Du som är ny ledare i Equmenia får tillgång till Trygga möten och/eller Anpassat ledarskap genom att kårchefen mailar följande uppgifter till webbkurs@scouterna.se:

  • Equmeniaföreningens föreningsnummer
  • Förnamn, efternamn och e-postadress till scoutledarna som ska gå kursen.

Gör gärna detta någon vecka innan du ska gå kursen så att supporten hinner ge dig tillgång.

 

För Leda scouting distans behöver du bara köpa kursen och därefter starta den när det passar dig här >>

 

Varför kostar Leda scouting pengar att gå?

De flesta av våra kurser på Ledarskapsön har en deltagaravgift. Deltagaravgiften täcker olika typer av deltagarspecifikt material för en kurs. På fysiska kurser är det tex mat, logi och kursmaterial medan på en webbkurs är det istället kostnader som rör det webbaserade materialet och kostnader kopplade till användarkonton för plattformen kursen ligger på.

Trygga möten är kostandsfri eftersom den kursen är obligatorisk och beslutad om på en DemokratiJamboree. Anpassat ledarskap, webbkurs är kostandsfri då alla utvecklingskostander täcks av projektmedel.

 

Hur loggar jag in första gången?

  1. Gå till Luvit >>
  2. Klicka på ”Glömt ditt lösenord”
  3. Skriv in den e-postadress du har registrerad i medlemsregistret Scoutnet
  4. Du får ett mail med en länk där du kan ställa in ett lösenord