Vårens kurser 2023

Till våren erbjuder vi en rad olika utbildningar, beroende på vad du är intresserad av, hur mycket tid du har och vilket uppdrag du sitter på. Förutom alla scoutledarutbildningar som går hela tiden och som du kan hitta i kurskatalogen, erbjuder vi ett gäng längre utbildningar.

Ledarskap för hållbarhet DELTID
Ledarskap för hållbarhet handlar om hur du och jag kan leva mer hållbart. Den handlar också om vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att ta del av vad andra gör, vad vi behöver göra och vilka verktyg och metoder som finns, så tror vi att du kommer hitta din väg mot ett mer hållbart liv. Utbildningen är fördelad på tre långhelger samt distansstudier däremellan (ca 7h i veckan). Sista ansökningsdagen är den 15 december.

Styrelseprogrammet DELTID
Styrelseprogrammet är en utbildning för dig som ung ledare i civilsamhället. Den riktar sig till dig som sitter i en styrelse och som vill utvecklas och utmanas i ditt ledarskap. Som deltagare deltar du aktivt, både genom att dela med dig av dina erfarenheter, och ta del av andras. Vi använder oss av reflektion som en del av det pedagogiska upplägget. Kursen går på deltid och du kommer behöva lägga lite tid på kursen mellan de tre fysiska träffarna. Sista ansökningsdagen är den 3 mars.

Projektledning HELTID
Som deltagare på den här utbildningen kommer du att lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt. Vare sig du är aktiv inom föreningsliv, studentliv, idéburna organisationer eller som social entreprenör kommer du få verktyg och metoder för att leda och utvärdera projekt. Utbildningen är en distansutbildning på heltid under en termin, med tre fysiska träffar i Stockholm. Utöver de fysiska träffarna består kursen av både enskilt arbete och uppgifter i grupp. I och med att du läser främst på distans kan du planera mycket av din tid själv, men vi räknar med att du kan lägga minst 20h i veckan på kursen. Sista ansökningsdag är den 15 januari.

Allmän kurs i klassrum HELTID
Allmän kurs ger behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Här läser du i din egen takt, efter dina egna förutsättningar, oavsett hur det har funkat för dig att gå i skola tidigare. Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Sista ansökningsdag är den 16 december.

Välkommen till Scouternas folkhögskola!

Folkhögskolan på Demokratijamboree 2022

Helgen den 18-20 november är det dags för Scouternas Demokratijamboree. Det är både Scouternas stämma och en social mötesplats som arrangeras vart annat år. Arrangemanget är fyllt av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige.

Folkhögskolan är självklart på plats och kommer att synas både i utställningen, diskussionerna och på olika programpass och workshops under helgen. Här har vi samlat våra programpunkter i utställningen samt folkhögskolans egna workshops.

Samtalsgläntan
Samtalsgläntan är en del av Scouternas folkhögskolas utställning på Demokratijamboree 2022. Här möts utbildare, scouter, kursvecklare och andra intresserade av folkhögskolans utbildningar. Här ryms även Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap som bland annat stöttar utbildningen Värdebaserat ledarskap. Passa på att lyssna in vad som händer på folkhögskolan och ta del av de senaste nyheterna.

Lördag
10.30-10.50 Vad är Ledarskapsön?
11.00-11.20 Nylansering av utbildningarna Styrelseprogrammet och Ledarskap för hållbarhet. Kom och fira folkhögskolans två yngsta profilutbildningar, mingla och hör vad som händer i vår! Vi bjuder på alkoholfritt bubbel och snacks.
11.30-11.50 Kompassrosen – Så gör du som ung ledare under 25 år för att få ett stipendium på 50 000 kronor för ett modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap! Kom och möt en Kompassrosstipendiat.
13.10-13.30 Quiz – Hitta din utbildning!
14.20-14.50 Prova på utbildningen Värdebaserat ledarskap
15:00-15:30 Utbildarmingel – för dig som är utbildare
16.00-16.45 TG-träff – för dig som gått utbildningen Treklöver-Gilwell

Söndag
10:30-10:50 Vad är Ledarskapsön?
11.00-11.20 Quiz – Hitta din utbildning!
11:30-11:50 Om Friluftsledarkurser

Folkhögskolans workshops

Lördag
13.00-14.00 Bli utbildare! (lokal Mimer)
14.30-15.30 Projektledning IST – En träff för alla som går Projektledningskursen IST och ska åka på WSJ 2023 nästa sommar. Vi ses live och digitalt på samma gång! (lokal Mimer)

Söndag
9.00-10.00 Reflektion eller utvärdering? Är det skillnad på reflektion och utvärdering? Och vad är vad? Få tips på olika metoder att använda vid olika tillfällen. Innehåll och delar från utbildningarna för scoutledare inom ramverket Ledarskapsön. (lokal Bergsmannen)

Vi ses på Demokratijamboree 2022!

Ledarskap för hållbarhet under 3 helger i vår

I vår har du möjligheten att lära dig med om hållbarhet och ledarskap tillsammans med andra likasinnade på deltid under en termin. Vi träffas under 3 långhelger och går igenom de globala målen. Vi gör studiebesök och bjuder in gäster som föreläser om både sociala frågor och miljömässig hållbarhet. Mellan träffarna får du möjlighet att fördjupa dig mer genom vår digitala kurs och gör uppgifter individuellt och i grupp. Studierna är flexibla då ni själva väljer när och hur ni vill arbeta tillsammans.

Utbildningen handlar om hur du och jag kan leva mer hållbart samt vad vi kan göra tillsammans för att påskynda omställningen i samhälle. Vi får besök av representanter från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället. Genom att ta del av vad andra gör och vilka verktyg och metoder som finns, så tror vi att du kommer hitta din väg mot ett mer hållbart liv – både privat och yrkesmässigt i framtiden.

Samarbete med Medveten konsumtion

Scouternas folkhögskola samarbetar med föreningen Medveten konsumtion på flera sätt. Bland annat är vi medlemmar och deltar i deras nationella kampanjer kring cirkulär ekonomi. Nu samarbetar vi även genom våra utbildningar. Alla deltagare som går utbildningen Ledarskap för hållbarhet under våren 2023 kommer att få ta del av kunskap, material och inspiration från organisationen Medveten konsumtion när vi går igenom hållbar konsumtion samt miljö-och klimatfrågor.

Från heltid till deltid

Ledarskap för hållbarhet har tidigare varit en heltidsutbildning under ett år på Scouternas folkhögskola. Vi träffades fem gånger under läsåret och hade kontakt med varandra digitalt via vår läroplattform och andra medier. Under tre månader gjorde deltagarna egna projekt och i slutet av utbildningen ett gemensamt projekt. Deltagarna som gick utbildningen var väldigt nöjda och deras projekt bidrog till en positiv utveckling i samhället. Tidigare föreläsare har kommit från bland annat WWF, Klimatklubben, LSU, Fairtrade, Peaceworks, Stockholm Stad och Sweco. Vi gjorde studiebesök på Baltic Sea Science Center, Tekniska Museet och ReTuna Återbruksgalleria.

Efter coronapandemin tror vi att fler vill träffas och prata om de här frågorna, även på fritiden eller kombination med andra studier och yrken. Det händer mycket i samhället inom området hållbarhet och vi följer utvecklingen noga – både den negativa och mer positiva. För att möta nya utmaningar och öppna upp för möjligheten att göra projekt efter utbildningen istället, kommer alltså nu ett nytt upplägg på Ledarskap för hållbarhet.

Läs mer på kursens hemsida och ansök senast den 15 december!

Vi ses i januari!

Projektledning för studentkarnevalen i Stockholm

Quarnevalen är ett studentarrangemang i Stockholm som arrangeras vart tredje år i maj månad. Organisationen som ligger bakom är en del av Kungliga Tekniska Skolan (KTH) men alla studenter i Sverige är välkomna att engagera sig. Quarnevalståget går igenom centrala Stockholm och brukar innehålla uppemot 100 olika ekipage. Förutom tåget planeras även själva bygget, en fest och tidningen Brux som studenterna ger ut för att finansiera sitt stora projekt.

Sedan Quarnevalen 2017 har de ansvariga studenterna, som kallas Staben, genomgått en projektledningskurs hos oss på Scouternas folkhögskola. Parallellt med att de arrangerade sitt stora event fick studenterna verktyg och metoder för att utveckla sitt ledarskap och hitta vägar framåt tillsammans. Det var learning by doing på riktigt. Efter genomfört arrangemang fick vi chansen att utvärdera både kursen och projektet tillsammans.

Projektledningskursen för Quarnevalen innehåller alla moment som den ”vanliga” kursen gör. Den enda skillnaden är att alla deltagare jobbar med sammas stora projekt, även om de har egna ansvarsområden inom Staben.

Under våren 2020 var Staben tyvärr tvungen att ställa in Quarnevalen 2020 på grund av den globala pandemin som precis hade nått Sverige. Detta var såklart väldigt tråkigt, men alla deltagare valde att fortsätta gå projektledningskursen och tillsammans kunde vi reflektera över den nya situationen och utvärdera tillsammans. Vi tror att deltagarna såg nya sidor hos varandra och kunde samlas kring den gemensamma utmaningen på ett konstruktivt sätt, även om det var jobbigt i stunden.

Därför är vi extra glada och stolta över att Quarnevalen återigen har valt att gå vår projektledningskurs under genomförandet av Quarnevalen 2023. Vi ser med spänning fram emot en innehållsrik vår där vi kommer att få lära känna 16 nya studenter. Vi vill bidra med verktyg och metoder som gör att gruppen lär känna varandra bättre, hitta struktur och ordning i sin planering samt kan möta olika typer av hinder och utmaningar tillsammans längs vägen. Vi kommer att stå för handledning, kunskap i projektledning och vara ett naturligt bollplank när saker ställs på sin spets.

Vi önskar Quarnevalen varmt välkomna tillbaka till Scouternas folkhögskola!

Välkommen Hannah!

Under våren gjorde Hannah Fahlborg sin praktik hos oss och följde då deltagarna på Ledarskap för hållbarhet under deras veckor på plats i skolan. Hon var inne hos Allmän kurs och tog del av undervisningen i matematik och naturvetenskap.

Hannah Fahlborg gör nu sin sista termin på utbildningen för folkhögskolelärare i Linköping. Hannah har en bakgrund inom geovetenskap och hållbarhet och har själv varit deltagare Röda Korsets folkhögskola innan hon bestämde sig för att bli lärare. Den här terminen fortsätter Hannah följa deltagarna på Allmän kurs och undervisar en del själv.

Vi kan nu med glädje berätta att Hannah har fått en deltidstjänst hos oss som matematiklärare (samtidigt som hon fortsätter med sin praktik) fram till januari då hon avslutar sina studier. Vi är väldigt glada att vi kommer att få se ännu mer av Hannah när hon nu blir en del av den ordinarie personalstyrkan på skolan. Hannah känner redan deltagarna på Allmän kurs och vi tror hon kommer göra ett mycket bra och värdefullt arbete som matematiklärare i klassrummet.

Välkommen Hannah!

Vi utbildar alla scouter som åker på världsläger nästa sommar!

World Scout Jamboree är ett stort internationellt scoutläger som arrangeras vart fjärde år på olika platser i världen. Nästa sommar är platsen Sydkorea där 10 000-tals scouter från hela världen kommer att samlas och få sitt livs största upplevelse och ett minne för livet. Från Sverige reser ca 2000 scouter varav fler hundra är ledare eller funktionärer på lägret.
I år kommer alla deltagare, ledare och funktionärer som reser från Sverige att utbildas i ledarskap, internationell scouting, att ta hand om sig själv och andra och inte minst i projektledning.
Tillsammans med jamboreeorganisationen i Sverige har vi på folkhögskolan tagit fram 3 utbildningar som riktar sig till dessa scouter och dessutom skapat en egen projektledningskurs till alla funktionärer som vill gå den också.

Redo för Jamboree
Denna kurs riktar sig till alla deltagare som ska åka på World Scout Jamboree. Kursen innehåller bland annat pass kring demokrati, värderingar, att leda sig själv och hälsa. Kursen ges av jamboreeledarna som i sin tur att gått en utbildning själva.

Redo som jamboreeledare
Denna kurs riktar sig till alla avdelningsledare som kommer att ha ansvar för alla svenska deltagare. Avdelningsledarna är indelade i patruller och går kursen tillsammans. Denna kurs innehåller pass som förhoppningsvis gör det lättare att både leda sig själv och andra. Att förstå andras behov och kunna agera utifrån det är en central del. Kurspassen handlar bland annat om drivkrafter, konflikthantering och normer, men även en del kring hållbarhet, demokrati och riskhantering.

Redo som jamboreefunktionär
Den sista kursen är för alla vuxna som åker som funktionärer på lägret (kallas IST – international support team). De kommer att möta många unga och vuxna från hela världen och behöver kunna hantera olika situationer som kanske handlar om normer och värderingar, kulturkrockar eller personliga utmaningar. Kursens innehåll liknar den föregående, men diskussioner och reflektioner kan bli annorlunda. Dessa scouter erbjuds även att gå folkhögskolans projektledningskurs, då de med största sannolikhet kommer att leda någon form av mindre projekt på lägret i Sydkorea.

Vi på folkhögskolan önskar alla deltagare stort lycka till med sina utbildningar och säger också stort tack till jamboreeorganisationen för ett gott samarbete och BRA JOBBAT!

Folkhögskolan var på Jamboree22

Sommaren 2022 fick Scouterna äntligen arrangera ett nationellt läger igen! Jamboree22, som hette Jamboree21 från började, genomfördes på ett fält utanför Kristianstad i Skåne mitt i sommaren, månadsskiftet juli-augusti. Under en lägervecka samlades över 11 000 scouter för att utforska drömmen om en hållbar värld. Många funktionärer var på plats flera veckor både innan och efter lägret för att allt skulle fungera. Självklart har Scouternas folkhögskola även bidragit till detta stora evenemang på många olika sätt!

Projektledning
Under hösten 2020, innan vi visste ifall lägret skulle genomföras under sommaren 2021 eller inte, så deltog 14 ledare från jamboreeorganisationen i en specialutformad projektledningskurs för Jamboree21. Kursen genomfördes som en webbkurs med några digitala träffar. Eftersom projektet Jamboree21 skulle genomföras på ett så hållbart och transparant sätt, så blev det många diskussioner om agila metoder och vad som är unikt med ideellt ledarskap. Vilka krav kan vi ställa på varandra och hur kommunicerar vi på bäst sätt?

Planering
Under lägret ville vi på folkhögskolan erbjuda en möjlighet att prova på några av våra utbildningar samt få möjligheten att prata om ledarskap, demokrati, hållbarhet och värderingsfrågor. Dessutom planerade många scouter egna återträffar och mindre möten för att blicka tillbaka och reflektera över vad våra utbildningar har bidragit till, i både personlig utveckling och nya vänner.

Ledarskapsön
Ledarskapsön är det symboliska ramverket för våra ledarskapsutbildningar som riktar sig till scouter och scoutledare. På Jambore22 fanns därför Ledarskapsön på plats i form av en utställning som gick helt i rosa! Scoutledare kunde besöka Ledarskapsön för att få information, inspiration och ställa frågor till kloka utbildare.

Under veckan genomfördes tre versioner av utbildningen Leda scouting i korthet – en i tre delar, en i två delar och en webbversion med samtalsstöd i grupp. Det var mycket uppskattat att som scoutledare kunna gå en kurs på plats, och dessutom direkt i lägersammanhang praktiskt få använda sina nya kunskaper. Utöver de hela kursomgångarna kunde scoutledare testa på kurspass och få inspiration från olika utbildningar, såsom Utbildning för utbildare och Ditt personliga ledarskap.

Nästan alla scoutkårer på plats fick rosa folkhögskole-besök i sina byar runtom på fältet. Våra utbildare gav inspiration till ledare som vill lära sig mer och tipsade om höstens alla utbildningar och möjligheter.

Roveronsdag
Under onsdagen lämnade många scouter och ledare området för att åka in till Kristianstad och göra aktiviteter där hela dagen. Då arrangerade vi, tillsammans med Scouterna, ett gäng programpass och samtal för Roverscouter, unga vuxna. De kunde bland annat gå på pass om Trygga Möten och Meningen med mig, samt mingla med arrangemangsledare och upptäcka internationella möjligheter.

Samtalsgläntan
I Samtalsgläntan anordnade vi ett gäng samtal för vuxna ledare och ibland inbjudna gäster. De genomfördes varje morgon och kväll under hela lägerveckan. I början av veckan var det tema hållbarhet och sedan demokrati. Vi pratade om hållbarhet både ur ett nytt och innovativt systemtänk men också ur individens perspektiv, framförallt kopplat till genus och maskulinitetsnormer. Då hade vi besök av Abigail Sykes från organisationen MÄN som kom med värdefull input och egna reflektioner i samtalet.

I slutet av vecka hade vi samtal på tema ledarskap och värderingar. Då prata vi bland annat om ledarskap i kris och konflikt. Några unga ledare inom Scouterna delade sina erfarenheter och vi reflekterade över förmågor som mod, omtanke och handlingskraft. Samma kväll hade vi även ett spännande samtal om vad som händer när individens värderingar krockar med organisationens värderingar. Där hade vi besök av Jeanette Wässman från Rädda Barnen och Josefine Hellroth Larsson från Nykterhetsrörelsen.

Veckan avslutades med ett samtal om delat ledarskap. Scouterna försöker tillämpa delat ledarskap på flera nivåer inom rörelsen. Vi har två generalsekreterare, två ledare för alla nationella arbetsgrupper – en anställd och en ideell, och på lokal nivå finns det flera exempel på där scoutkårer leds av två ordförande istället för en. Det blev ett intressant samtal där två ledare på nationell nivå delade med sig av sina erfarenheter och Imse Spragg Nilsson berättade vad hon kom fram till i sin uppsats om just delat ledarskap.

Tack!
Sammanfattningsvis kan vi säga att det blev en varm, intensiv, rolig, spännande, ibland stressig och stundtals helt underbar lägervecka. Tack till alla er som var med och deltog i samtal, utbildningar och reflektioner tillsammans med oss! Fortsätt prata om ledarskap och reflektera tillsammans.

Ny podd! Samtal om hållbarhet

Deltagarna på Ledarskap för hållbarhet 21/22 har under den senaste månaden skapat en podd om hållbarhet, Agenda 2030 och framtiden. Deltagarna har intervjuat personer från alla delar av samhället: civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor. Nedan kan du ta del av alla avsnitt i sin helhet.

Vår förhoppning är att vi på detta vis har inspirera andra till att ta upp samtal om hållbarhet hemma eller på jobbet, oavsett vart du bor eller inom vilken bransch som du är aktiv. Hållbarhet är något som berör oss alla och handlar om både sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor.

Avsnitt 1: Återbruk och klimatpåverkan
Avsnittet går in på hur man kan återbruka varor istället för att slänga. Sista delen går in mer i detalj på hur man kan minska klimatpåverkan som individ mer i det dagliga livet.

Avsnitt 2: Hållbar i den lokala scoutverksamheten
I det här avsnittet pratar Fanny och Petra om hållbarhet i scoutkårer och i scoutverksamheten. Hur ser hållbarhet ut i scouterna? Hur var det att jobba med hållbar scoutkår-certifikatet och få en miljömärkning till kåren? Det är några frågor som tas upp i det här avsnittet.

Avsnitt 3: Fint och färdigt bygg
Här intervjuar Carl Melander chefen Jon för Fint och färdigt bygg. Carl frågar om hållbarhet inom företaget. Företaget är baserat i Stockholm.

Avsnitt 4: Kunskap för hållbarhet
I det här avsnittet får du lyssna till ett samtal med Maria Fischer och Sofia Holm som är lärare på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. De är lärare på Allmän kurs med inriktning global och fokus på hållbarhetsfrågor. Vi pratar bland annat om hur tanken på hållbarhet ser ut i olika generationer, förr och nu, hopplöshet eller framtidstro? Podden innehåller personliga ställningstaganden för hållbarhet och utbildningens fokus.

Tack!
Stort tack till alla gäster som har medverkat och våra deltagare som har intervjuat dem. Poddens jingle är skapad av Fanny Svarvar, en av våra deltagare.

Folkbildning och scoutmetoden går hand i hand

Folkbildning och scoutmetod går hand i hand på Scouternas folkhögskola. Båda metoderna bygger på liknande byggstenar och tillsammans blir det en väldigt stark pedagogik.

Folkbildning är fritt och frivilligt. Det betyder att det är helt frivilligt att delta som deltagare (även om vi fortfarande kan ha vissa krav på närvaro om en vill ha ett kursintyg). Men framför allt styrs det inte av staten, utan vi som folkhögskola är väldigt fria att lägga upp både innehåll och undervisningsformerna själva. Men folkbildningen har fyra större syften som gör att vi fortfarande kan få stöd från staten, nämligen:

 1. Bidra till att stärka och utveckla vår demokrati
 2. Bidra till att fler kan påverka sin livssituation och delta i samhällets utveckling
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja nivån i samhället
 4. Bidra till ett ökat intresse av och delaktighet i kulturlivet

Scoutmetoden är samma metod för alla scouter i hela världen och bygger på sju olika delar. Det är en metod för personlig och social utveckling. Metoden är utvecklad för barn och unga, men går att använda för vuxna också.

 • Scoutlag och löfte – handlar om att vara snäll, både mot sig själv, sina medmänniskor samt planeten vi bor på.
 • Patrullsystemet – den lilla gruppen, som ofta består av 6-8 personer. Vi tror att fler både vågar ta plats och kan ge plats till andra i den lilla gruppen, när vi har lärt känna varandra.
 • Learning by doing – vi lär genom att göra, vi vågar göra fel och prova igen. Vi reflekterar över vad som går bra och vad som går mindre bra. Vi utvecklar kreativa metoder för att lösa problem.
 • Stödjande och lyssnade ledarskap – vi övar på att leda både oss själva och andra. Vi utgår från ett värdebaserat ledarskap och ge alla möjlighet att utforska sitt eget ledarskap.
 • Samhällsengagemang – vi engagerar oss och försöker påverka samhället, både lokalt och globalt. Vi vill se en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.
 • Friluftslivet – vi är utomhus, både för att lära känna och vårda naturen. Det är också en plats där patrullen kan öva sig i samarbete och ledarskap, genom att ta sig an nya utmaningar tillsammans.
 • Symboliskt ramverk – är ett sätt för oss att skapa gemenskap och tillhörighet. Det kan handla om enkla profilprodukter eller att en hajk har tema Agenda 2030. Berättelser och teman gör det roligt att delta och skapar möjligheter för oss att använda vår fantasi. Men det kan också handla om ceremonier och tid för reflektion i form av en incheckning på morgonen eller en avslutning på kurshelgen.

På samma sätt som folkbildningen handlar det mycket om gruppen, att vi alla kan bidra och att vi lär oss tillsammans, utifrån våra egna förutsättningar. Det som kanske sticker ut, i jämförelse med folkbildningen, är just friluftslivet. Läs gärna mer om hur vi tar i friluftslivet på till exempel Allmän kurs.

Hajk med Allmän kurs

Ett sätt att ta in friluftslivet i Allmän kurs eller i profilutbildningar på folkhögskolan är att genomföra delar av våra lektioner eller kurspass utomhus eller på kursgård. Det kan vara värdefullt att bara byta miljö för att få ny energi i gruppen eller starta andra samtal.

Men på Allmän kurs i klassrum brukar vi även genomföra en hajk, med en övernattning. Det kan vara utmanande för vissa deltagare och underbart för andra. Oavsett så är vi förhoppningsvis en trygg klass som kan ta sig an utmaningen tillsammans och växa både som individer och som grupp.

Nu i maj var det äntligen dags för hajk igen! Under två dagar hängde Allmän kurs ute i naturen tillsammans med sina lärare och fick uppleva friluftsliv på riktigt igen. En värdefull erfarenhet som ofta leder till att gruppen stärks och relationerna fördjupas, en förutsättning för ett fortsatt lärande tillsammans. Naturen bjöd på varierande väder men det fanns möjlighet att både paddla, laga mat och elda tillsammans. Alla deltagare sov inomhus i mindre stugor.

En härlig avslutning på terminen som snart är slut!