Socialt entreprenörskap!

2 maj, 2024

Socialt entreprenörskap!

Drömmer du om att starta ett språkcafé eller en odlingsgrupp i ditt närområde? Eller kanske en simskola för nyanlända? Eller är det du som tänker ordna fritidsaktiviteter för ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet? I höst startar vi den nya utbildningen Social entreprenörskap där du som deltagare får mod, makt och verktyg att förverkliga din idé!

Kursen innehåll

Under kursens gång kommer du få lära dig hur du:
– startar och driver olika typer av företag och föreningar
– kan hitta finansiering
– når ut med ditt budskap
– hur du samarbetar med andra organisationer.

Du kommer även att få jobba med att utveckla dina egna styrkor, hitta lösningar där du behöver hjälp & stöd samt få kunskap kring konflikthantering. Helt enkelt så att du ska känna större tilltro din och andras förmågor. I kursen får du också möta och bli inspirerad av sociala entreprenörer som har förverkligat sina idéer.

UPPLÄGG


I kursen varvar vi teori och praktik. Grunden är att du lär dig genom att göra. Du kommer att få tid att förverkliga din idé utifrån allt du lärt dig. Efter kursen kommer du att känna en större tilltro till din förmåga, veta hur du går till väga för att starta och driva en icke vinstdrivande organisation. För att söka kursen behöver du inte ha en färdig idé, bara en vilja att göra!

Kursen är en distansutbildning på heltid under en termin där vi ses under 3 fysiska träffar i Stockholm.

Läs mer & ansök här

Här hittar du mer information om kursen, datum för träffarna samt hur du ansöker till kursen >>