Mallar, guider och inspiration

Här finns alla resurser för dig som utbildare att ladda ned.

Kursadministration för kursteam

Lathund till Scoutnet för kursteam (senast uppdaterad 2018-11-27)

Budget_mall

Inbjudan till kurs_mall

Guide till utvärderingar på Google

Anmälan och avbokning från kurs

Rapportering_mall

För dig som utbildare

Förskottsutbetalning

Utläggsredovisning

Riktlinjer för resor

Reflektion & utveckling

Femstegsmodellen

Reflektionsboken

Logga, profil & layout

Allt om vår kommunikation och grafiska profil hittar du här >>
Här hittar du även word och ppt-mallar.

 

Saknar du något?

Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna är ansvarig för scoututbildningar och ordförande i Scouternas nationella utbildningsgrupp.